Aktualności

Cykl spotkań informacyjnych Programu Czyste Powietrze

Zapraszamy mieszkańców gminy Kościerzyna na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku mieszkalnego, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.DataGodzinaMiejsce spotkania
1.25.04.202216.30SALA WIEJSKA – Stawiska
2.25.04.202218.30SALA WIEJSKA – Loryniec
3.26.04.202216.30SALA WIEJSKA – Niedamowo
4.26.04.202218.30SALA WIEJSKA – Kłobuczyno
5.27.04.202216.30SALA WIEJSKA – Mały Klincz
6.27.04.202218.30SALA WIEJSKA – Skorzewo
7.28.04.202216.30SALA WIEJSKA – Kościerska Huta
8.28.04.202218.30SALA WIEJSKA – Wielki Klincz
9.29.04.202216.30SALA WIEJSKA – Juszki
10.29.04.202218.30SZKOŁA – Łubiana

W programie:

– omówienie zasad aplikowania do programu „Czyste Powietrze”

– możliwość wypełnienia, złożenia deklaracji CEEB

– poczęstunek dla uczestników spotkania.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom zasad finansowania dotyczących programu Czyste Powietrze, wysokości dofinansowania w zależności od dochodów oraz informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie, aspektów technicznych związanych z realizacją zadania oraz rozliczenia dotacji.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej