Aktualności

Czyste Powietrze – zmiany w 2023 roku

Informujemy, że w dniu 3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa edycja programu Czyste Powietrze. Zmiany w programie dotyczą wyższych progów dochodowych, wyższych kwot dofinansowań, krótszego czasu oczekiwania na dotację. W przypadku kompleksowej termomodernizacji konieczne jest wykonanie audytu energetycznego. Nowa odsłona programu wprowadza także możliwość złożenia dwóch wniosków.

Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach programu Czyste powietrze może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

W nowej edycji programu maksymalne kwoty dotacji wynoszą:

  • podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
  • podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
  • najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

  • podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
  • podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
  • najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Obecnie przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 do 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosły odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przypominamy również, że zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową konieczność wymiany kotłów na paliwo stałe poniżej 3 klasy mija już 1 września 2024 roku.

Zachęcamy do składania wniosków z pomocą pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 58 6865600 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Więcej informacji na stronie: https://koscierzyna.pl/program-czyste-powietrze-2/

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej