Aktualności

Do 18 listopada można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji ws. Regionalnego Programu Strategicznego Gospodarka 2030 (aktualizacja RPS)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przypomina, że od 4 października do 18 listopada 2022 r. mieszkańcy województwa pomorskiego mogą zgłaszać uwagi do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego pełni również funkcję regionalnej strategii innowacji.

Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, ryku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu w zakładce Regionalne Programy Strategiczne.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem „Konsultacje RPS Gospodarka 2030” lub na adres poczty elektronicznej gospodarka2030@pomorskie.eu do dnia 18 listopada 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej