Aktualności

Do końca stycznia trwa nabór wniosków o nagrody dla sportowców

Do 31 stycznia 2024 roku można składać wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2023 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodę pieniężną i wyróżnienie może otrzymać zawodnik zamieszkały w gminie Kościerzyna lub reprezentujący gminny klub sportowy, który jest członkiem polskiego związku sportowego w danym sporcie.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy Kościerzyna.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1)zajął miejsce I-VII w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych,
2)zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
3)zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskgłuchych,
4)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
5)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskgłuchych,
6)zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów,
7)zajął miejsce I-III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskimfestiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,
8) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
9) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
10) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów.
11) zajął miejsce I w mistrzostwach wojewódzkich młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
12) nagroda za zajęcie od I do III miejsca indywidualnie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii senior oraz weteran.

Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajął miejsce VII-X w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
2) zajął miejsce VII-X w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
3) zajął miejsce VIII-X w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów,
4) zajął miejsce IV-VI na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,
5) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
6) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
7) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów.
8) zajął miejsce II-III w mistrzostwach wojewódzkich młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
9) wyróżnienie za zajęcie od IV do X miejsca, indywidualnie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii senior oraz weteran.

Nagrodę może otrzymać również zawodnik reprezentujący gry zespołowe, który spełnia następujące kryteria:
1) w kategorii junior, młodzieżowiec jest członkiem kadry narodowej/wojewódzkiej lub jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu,
2) w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu, który w rozgrywkach ligowych najwyższego szczebla centralnego lub pucharze Polski zajął I-III miejsce

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej