Aktualności

Do końca stycznia trwa nabór wniosków o nagrody dla sportowców

Do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2022 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodę pieniężną i wyróżnienie może otrzymać zawodnik zamieszkały w gminie Kościerzyna lub reprezentujący gminny klub sportowy, który jest członkiem polskiego związku sportowego w danym sporcie.

Nagrodę może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportoweindywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowymwspółzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1)zajął miejsce I-VII w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych,
2)zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
3)zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskgłuchych,
4)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
5)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskgłuchych,
6)zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów,
7)zajął miejsce I-III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskimfestiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,
8) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
9) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
10) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów.
11) zajął miejsce I w mistrzostwach wojewódzkich młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
12) nagroda za zajęcie od I do III miejsca indywidualnie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii senior oraz weteran.

Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajął miejsce VII-X w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
2) zajął miejsce VII-X w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
3) zajął miejsce VIII-X w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów,
4) zajął miejsce IV-VI na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,
5) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich,
6) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
7) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów.
8) zajął miejsce II-III w mistrzostwach wojewódzkich młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
9) wyróżnienie za zajęcie od IV do X miejsca, indywidualnie we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kategorii senior oraz weteran.

Nagrodę może otrzymać również zawodnik reprezentujący gry zespołowe, który spełnia następujące kryteria:
1) w kategorii junior, młodzieżowiec jest członkiem kadry narodowej/wojewódzkiej lub jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu,
2) w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu, który w rozgrywkach ligowych najwyższego szczebla centralnego lub pucharze Polski zajął I-III miejsce

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej