Aktualności

Dodatek dla osób ogrzewających dom gazem sieciowym

Przekazujemy informacje dotyczące składania wniosku o refundację podatku VAT przez mieszkańców ogrzewających dom gazem sieciowym.

Zanim złożysz wniosek PRZECZYTAJ!

Kto może się ubiegać o refundację podatku VAT?

1. odbiorca (osoba jako strona umowy z dostawcą paliwa, na którą jest wystawiona imiennie faktura) wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, którymi są:

 gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia;

2. główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 21.12.2022r. albo po tym dniu: w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB  (pamiętaj masz na to tylko 14 dni);

3. spełniasz kryterium dochodowe:

  • 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym definiowanym jako: osoba fizyczna składająca wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarując;

Przy czym w przypadku wniosku złożonego:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w 2021 roku,
  • po  31 lipca 2023 r. dochody z 2022r.

Wszystkie przesłanki muszą być spełnione łącznie!

 Kiedy złożyć?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej miejsca zamieszkania wnioskującego. Trzeba w nim określić czy składany jest po raz pierwszy, czy kolejny raz.

Wniosek można bowiem złożyć za cały okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku lub też składać np. co kwartał w danym roku. Trzeba wtedy jednak wskazać czy dane gospodarstwa i jego członków nie zmieniły się.

Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT.  Od 1 marca 2024 roku, wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku. Wówczas trzeba wypełnić załącznik nr 4, oczywiście załączając stosowną fakturę.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Kościerzyna i tu jest Twoje centrum życiowe możesz złożyć wniosek:

1. osobiście pobierając wniosek wraz z klauzulą informacyjną ze strony UG lub strony BIP GOPS i wypełniony dostarczyć do GOPS w Kościerzynie.

 Wnioski będą przyjmowane przez Panią Dorotę Roggenbuk  w biurze nr 6  lub przez Kierownika GOPS-u Panią Sylwię Tomaszewską w biurze nr 7 w godzinach pracy Ośrodka.

2. elektronicznie – przez platformę ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kxlv779y9r

Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia  z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Prosimy nie wysyłać dokumentów z prywatnych adresów e-mail!

3. drogą pocztową przesyłając wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 9,   83-400 Kościerzyna

Do wniosku trzeba dołączyć faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku.

Aktualności

Wdzydze witają pięknym napisem

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Wdzydzanki we Wdzydzach ustawiony został napis witający mieszkańców i turystów. W pięknej scenerii nad jeziorem, w pobliżu Centrum Usług Turystycznych można zrobić sobie pamiątkowe zdjęciem na tle napisu „♥ WDZYDZE”.

Więcej

30-lecie Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu

24 maja 2024 r. Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu świętowała jubileusz 30-lecia działalności. Uroczyste spotkanie, które zorganizowała społeczność szkolna było okazją do wspomnień, poznania historii placówki i sylwetki patrona oraz podziwiania talentów artystycznych uczniów.

Więcej

Zapraszamy na rajd rowerowy

Klub Rowerowy Stolemy wraz z harcerzami Hufca ZHP Kościerzyna zaprasza w dniu 31 maja br. na Rodzinny Rajd Rowerowy trasą: Kościerzyna – Łubiana – Lipusz – Stare Karpno – Korne – Kościerzyna

Więcej