Aktualności

Dodatkowe dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej do Skorzewa

Po przetargu na budowę ścieżki rowerowej Kościerzyna – Kościerzyna Wybudowanie – Skorzewo, okazało się, że pierwotnie przyznane środki finansowe na projekt pn.: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim, są niewystarczające. Tym samym, niemożliwe było podpisanie umowy z wykonawcami.

W tym momencie lider projektu – Miasto Kościerzyna zwróciło się do Zarządu Województwa Pomorskiego o dodatkowe środki. Bardzo szybko, nasza prośba została spełniona i znalazły się w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Więc wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zakończona zostanie długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy ścieżki rowerowej z Kościerzyny do Skorzewa.

Za pośrednictwem Miasta Kościerzyna – lidera Projektu – Gmina Kościerzyna otrzymała od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3 091 896 zł na zrealizowanie biegnącego po stronie gminy odcinka drogi rowerowej ze Skorzewa do Kościerzyny.

Jesteśmy wdzięczni Marszałkowi za wsparcie, które pokryje koszty budowy brakującego odcinka trasy.

Fot. Klaudia Cieplińska-Bednarek, Radio Weekend FM

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej