Aktualności

Dotacja na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Gmina Kościerzyna planuje ubiegać się o środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

W ramach dofinansowania wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych może zlikwidować wszystkie nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakupić i zamontować jedno źródło ciepła (pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, kocioł gazowy kondensacyjny, kotłownia gazowa, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia możliwe do realizacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

      Rodzaj realizowanego przedsięwzięciaWymieniane wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnegoWymieniane indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła
Maksymalna kwota dotacji
1) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu): – demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ), – zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, – zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż), – dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy      350 000 zł (60%)      350 000 zł (60%)
2) Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.360 000 zł (60 %)   375 000 (60 %) – przy zakupie pompy ciepła w ramach pkt.1360 000 zł (60 %)   375 000 (60 %) – przy zakupie pompy ciepła w ramach pkt.1
3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące: – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż), – dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy, – zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.      150 000 zł (60%)

Powyższe kwoty są kwotami brutto. Jeżeli Beneficjent końcowy ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, powyższe kwoty należy pomniejszyć o podatek VAT w tej samej części.

W związku z powyższym prowadzimy nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie do dnia 15 grudnia 2023 r. Deklaracje składane są na inwestycje w latach 2024 – 2025.

Umowa i dotacja będzie udzielana przez Gminę Kościerzyna, po wcześniejszym pozyskaniu środków z WFOŚiGW w Gdańsku. Jednak, aby określić zainteresowanie i potrzebne środki finansowe, potrzeba wstępnych deklaracji!!

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

Wszystkie zainteresowane wspólnoty mieszkaniowe prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji o zamiarze przystąpienia do programu i jej dostarczenia do Urzędu Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Budynek C, do dnia 15 grudnia 2023 roku lub przesłanie na adres mailowy: monika.jazdzewska@ug.koscierzyna.pl, telefon kontaktowy: 58 – 686 56 00.

Więcej szczegółów o programie „Ciepłe Mieszkanie” znajdziecie Państwo na stronie: https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie-2/

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej