Aktualności

Dotacja na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Szanowni Państwo, Gmina Kościerzyna ubiega się o środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program dotyczy tylko tych lokali w budynkach wielorodzinnych, w których każdy lokal ma swoje własne źródło ciepła.

W ramach dofinansowania możecie Państwo zlikwidować wszystkie nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego stanowiącego Państwa własność oraz zakupić i zamontować źródło ciepła (pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo mogą być wykonane następujące inwestycje:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji o zamiarze przystąpienia do programu i jej dostarczenia do Urzędu Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Budynek C, do dnia 8 listopada 2022 roku lub przesłanie na adres mailowy: ug@koscierzyna.pl, telefon kontaktowy: 58 – 686 56 00.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

Więcej szczegółów o programie „Ciepłe Mieszkanie” znajdziecie Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej