Aktualności

Dotacja na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Szanowni Państwo, Gmina Kościerzyna ubiega się o środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program dotyczy tylko tych lokali w budynkach wielorodzinnych, w których każdy lokal ma swoje własne źródło ciepła.

W ramach dofinansowania możecie Państwo zlikwidować wszystkie nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego stanowiącego Państwa własność oraz zakupić i zamontować źródło ciepła (pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne) wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego.

Dodatkowo mogą być wykonane następujące inwestycje:

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji o zamiarze przystąpienia do programu i jej dostarczenia do Urzędu Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Budynek C, do dnia 8 listopada 2022 roku lub przesłanie na adres mailowy: ug@koscierzyna.pl, telefon kontaktowy: 58 – 686 56 00.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

Więcej szczegółów o programie „Ciepłe Mieszkanie” znajdziecie Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej