Aktualności

Na zdjęciu Wójt Grzegorz Piechowski i Radny Piotr Gierszewski

Dotacja ponad 9 mln zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Wąglikowic i sąsiednich miejscowości

Dobrą wiadomość przyniósł dziś do Urzędu Gminy Kościerzyna Radny Powiatu Kościerskiego Piotr Gierszewski, który w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelich przekazał informację o przyznaniu dotacji rządowej dla zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9 138 700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9 619 684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych. Warto wspomnieć, że duże zaangażowanie w pozyskanie tych środków włożył również Sołtys Wąglikowic Waldemar Hetmański. Dziękujemy również Radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotrowi Karczewskiemu i Radnemu Gminy Kościerzyna Krzysztofowi Bławatowi.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej