Aktualności

Na zdjęciu Wójt Grzegorz Piechowski i Radny Piotr Gierszewski

Dotacja ponad 9 mln zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Wąglikowic i sąsiednich miejscowości

Dobrą wiadomość przyniósł dziś do Urzędu Gminy Kościerzyna Radny Powiatu Kościerskiego Piotr Gierszewski, który w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelich przekazał informację o przyznaniu dotacji rządowej dla zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9 138 700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9 619 684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych. Warto wspomnieć, że duże zaangażowanie w pozyskanie tych środków włożył również Sołtys Wąglikowic Waldemar Hetmański. Dziękujemy również Radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotrowi Karczewskiemu i Radnemu Gminy Kościerzyna Krzysztofowi Bławatowi.

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej