Aktualności

Na zdjęciu Wójt Grzegorz Piechowski i Radny Piotr Gierszewski

Dotacja ponad 9 mln zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Wąglikowic i sąsiednich miejscowości

Dobrą wiadomość przyniósł dziś do Urzędu Gminy Kościerzyna Radny Powiatu Kościerskiego Piotr Gierszewski, który w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelich przekazał informację o przyznaniu dotacji rządowej dla zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9 138 700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9 619 684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych. Warto wspomnieć, że duże zaangażowanie w pozyskanie tych środków włożył również Sołtys Wąglikowic Waldemar Hetmański. Dziękujemy również Radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotrowi Karczewskiemu i Radnemu Gminy Kościerzyna Krzysztofowi Bławatowi.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej