Aktualności

Na zdjęciu Wójt Grzegorz Piechowski i Radny Piotr Gierszewski

Dotacja ponad 9 mln zł na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla Wąglikowic i sąsiednich miejscowości

Dobrą wiadomość przyniósł dziś do Urzędu Gminy Kościerzyna Radny Powiatu Kościerskiego Piotr Gierszewski, który w imieniu Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelich przekazał informację o przyznaniu dotacji rządowej dla zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca.

Dofinansowanie z II edycji Programu Polski Ład dla Gminy Kościerzyna to kwota 9 138 700 zł, a całkowity planowany koszt tej inwestycji wynosi 9 619 684,44 zł (przewidziany wkład własny Gminy Kościerzyna to 5%).

Wszystkim bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie i poczynione wysiłki w zdobycie tych bardzo potrzebnych środków finansowych. Warto wspomnieć, że duże zaangażowanie w pozyskanie tych środków włożył również Sołtys Wąglikowic Waldemar Hetmański. Dziękujemy również Radnemu Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotrowi Karczewskiemu i Radnemu Gminy Kościerzyna Krzysztofowi Bławatowi.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej