Aktualności

Dotacja z PRFRON

Gmina Kościerzyna pozyskała dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczoną na dostosowanie wejścia do budynku C Urzędu Gminy Kościerzyna do obsługi osób niepełnosprawnych.

Powodem naszej aktywności w tym zakresie jest bardzo słaby stan techniczny podjazdu dla wózków inwalidzkich i schodów prowadzących do budynku C. Dodatkowo coraz większą popularnością cieszy się Wydział Ochrony Środowiska, do którego mieszkańcy trafiają z wnioskami do programu Czyste Powietrze, deklaracjami CEEB, foliami rolniczymi czy azbestem, z tego względu planujemy przygotować miejsce obsługi tego Wydziału dla osób niepełnosprawnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł. Koszty całego zadania przewidziane kosztorysem przekraczają nieznacznie kwotę 300 tys. zł.

Termin realizacji projektu to połowa bieżącego roku. Zakres projektu obejmuje: montaż i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych; przebudowę wejścia do budynku C; budowę miejsca postojowego dla niepełnosprawnych; pętle indukcyjne; taśmy ostrzegawcze; nakładki antypoślizgowe; znaki i tabliczki kierujące; usługi tłumacza migowego; informacje dla osób głuchych i słabosłyszących.

Gmina Kościerzyna realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostosowanie wejścia do budynku C wraz z adaptacją pomieszczenia na biuro obsługi osób niepełnosprawnych”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość grantu: 250 000,00 PLN

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej