Aktualności

Dotacja z PROW na budowę kanalizacji

16 listopada 2022 r. Wójt Grzegorz Piechowski i Skarbnik Gminy Kościerzyna Elżbieta Moskal podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem i Członkiem Zarządu Województwa Józefem Sarnowskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuczyno”.

Dotacja dla Gminy Kościerzyna pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 4.345.555 zł, która przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej do obsługi miejscowości Kłobuczyno wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych. Umożliwi to skuteczną eliminację niekontrolowanego zrzutu do środowiska i w konsekwencji poprawę całego środowiska, a także wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich poprzez redukcję ścieków.

Aktualności

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej

Święta Bożego Narodzenia w moim domu

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia biblioteka w Wielkim Klinczu w miesiącu listopadzie zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Święta Bożego Narodzenia w moim domu”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu jest wprowadzenie uczniów w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej