Aktualności

Dotacja z PROW na budowę kanalizacji

16 listopada 2022 r. Wójt Grzegorz Piechowski i Skarbnik Gminy Kościerzyna Elżbieta Moskal podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem i Członkiem Zarządu Województwa Józefem Sarnowskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuczyno”.

Dotacja dla Gminy Kościerzyna pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 4.345.555 zł, która przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej do obsługi miejscowości Kłobuczyno wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych. Umożliwi to skuteczną eliminację niekontrolowanego zrzutu do środowiska i w konsekwencji poprawę całego środowiska, a także wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich poprzez redukcję ścieków.

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej