Aktualności

Dotacja z PROW na budowę kanalizacji

16 listopada 2022 r. Wójt Grzegorz Piechowski i Skarbnik Gminy Kościerzyna Elżbieta Moskal podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem i Członkiem Zarządu Województwa Józefem Sarnowskim na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłobuczyno”.

Dotacja dla Gminy Kościerzyna pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 4.345.555 zł, która przeznaczona zostanie na budowę kanalizacji sanitarnej do obsługi miejscowości Kłobuczyno wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych. Umożliwi to skuteczną eliminację niekontrolowanego zrzutu do środowiska i w konsekwencji poprawę całego środowiska, a także wspieranie rozwoju na obszarach wiejskich poprzez redukcję ścieków.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej