Aktualności

Dzień Dziecka w Kaliskach

W Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej w Kaliskach odbył się kolejny Piknik Rodzinny. W tym roku głównym przesłaniem przedsięwzięcia była trzeźwość i wolność od stosowania używek.

Chcieliśmy ponownie pokazać dzieciom, że można fantastycznie bawić się bez używania papierosów, alkoholu, czy narkotyków. Chcieliśmy też ów czas uczynić dla naszych uczniów szczególnie niezapomnianym. Drugim celem było zbliżenie społeczności lokalnej ze szkołą, czego nam bardzo brakowało po wszechobecnej pandemii. Myślę, że nasze dzieci zapamiętają ten dzień na długo. Dla wszystkich przygotowaliśmy ponad 20 atrakcji.

W ten dzień gościliśmy naszych Dobrodziejów. Byli to min. Piotr Karczewski, wójt Grzegorz Piechowski, którym już w tym miejscu bardzo dziękuję. Jednak dzieci bardziej niż na dorosłych skupiły się na wspaniałej zabawie, w której przez ponad 5 godzin nie było umiaru. Największym zainteresowaniem naszych wychowanków cieszyły się 2 wielkie dmuchańce w sali gimnastycznej, strzelanie pod opieką bardzo kompetentnych przedstawicieli Bractwa Kurkowego, konkurs z robotyki i wyrobów gipsowch, a wśród młodszych dzieci liczne gry, zabawy oraz wszechobecne tańce przygotowane przez nauczycieli.

W tym miejscu chciałbym przede wszystkim podziękować moim współpracownikom, nauczycielom, tak ciężko pracującym. Dziękuję też Bractwu Kurkowemu z Kościerzyny, wraz z Królem Aldoną Sambor-Sochaczewską i H. Niezgodą, rodzicom i Radzie Rodziców, na czele z M. Etmanska, radnej B. Cieszyńskiej, firmom „Róża” z Kalisk oraz Kruszywa Polskie, OSP w Kaliskach, Państwu Mietkim i innym sponsorom (M. Dobek, M. Zaborowskiej oraz p. Irenie). Składam wszystkim szczere podziękowania i odsyłam na stronę SP w Kaliskach. Bóg Wam zapłać wszystkim Dobrodziejom.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej