Aktualności

Dzień Dziecka w Kaliskach

W Dniu Dziecka w Szkole Podstawowej w Kaliskach odbył się kolejny Piknik Rodzinny. W tym roku głównym przesłaniem przedsięwzięcia była trzeźwość i wolność od stosowania używek.

Chcieliśmy ponownie pokazać dzieciom, że można fantastycznie bawić się bez używania papierosów, alkoholu, czy narkotyków. Chcieliśmy też ów czas uczynić dla naszych uczniów szczególnie niezapomnianym. Drugim celem było zbliżenie społeczności lokalnej ze szkołą, czego nam bardzo brakowało po wszechobecnej pandemii. Myślę, że nasze dzieci zapamiętają ten dzień na długo. Dla wszystkich przygotowaliśmy ponad 20 atrakcji.

W ten dzień gościliśmy naszych Dobrodziejów. Byli to min. Piotr Karczewski, wójt Grzegorz Piechowski, którym już w tym miejscu bardzo dziękuję. Jednak dzieci bardziej niż na dorosłych skupiły się na wspaniałej zabawie, w której przez ponad 5 godzin nie było umiaru. Największym zainteresowaniem naszych wychowanków cieszyły się 2 wielkie dmuchańce w sali gimnastycznej, strzelanie pod opieką bardzo kompetentnych przedstawicieli Bractwa Kurkowego, konkurs z robotyki i wyrobów gipsowch, a wśród młodszych dzieci liczne gry, zabawy oraz wszechobecne tańce przygotowane przez nauczycieli.

W tym miejscu chciałbym przede wszystkim podziękować moim współpracownikom, nauczycielom, tak ciężko pracującym. Dziękuję też Bractwu Kurkowemu z Kościerzyny, wraz z Królem Aldoną Sambor-Sochaczewską i H. Niezgodą, rodzicom i Radzie Rodziców, na czele z M. Etmanska, radnej B. Cieszyńskiej, firmom „Róża” z Kalisk oraz Kruszywa Polskie, OSP w Kaliskach, Państwu Mietkim i innym sponsorom (M. Dobek, M. Zaborowskiej oraz p. Irenie). Składam wszystkim szczere podziękowania i odsyłam na stronę SP w Kaliskach. Bóg Wam zapłać wszystkim Dobrodziejom.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej