Aktualności

Dzień Jedności Kaszubów i Ukraińców w Łubianie – Dzéń Jednotë Kaszëbów i Ùkrajińców – День соборності кашубів та українців

2.621,44 złote – tyle pieniędzy udało się zebrać na pomoc Ukrainie podczas Kiermaszu Słodkości, który zorganizowano w Zespole Kształcenia w Łubianie. W piątek 18 marca odbył się tam Dzień Jedności Kaszubów i Ukraińców. Z tej okazji uczniowie i rodzice mogli nabywać pyszne słodkości i wrzucać datki na rzecz pomocy Ukrainie.

To był prawdziwy dzień jedności słowiańskiej, podczas którego słychać było w naszej szkole język kaszubski, polski i ukraiński. Podczas przerw tańczyliśmy wspólnie i zajadaliśmy się smakołykami. Dziękujemy kochanym RODZICOM, UCZNIOM i ZRZESZENIU KASZUBSKO-POMORSKIEMU w Łubianie, którzy przygotowali słodkości na kiermasz. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję swoimi datkami, dobrym słowem, uśmiechem. Dziękujemy za każdą pomoc! Mieszkańcy Łubiany jesteście wspaniali! Pozdrawiamy wszystkim naszych gości Ukraińców i zapewniamy o naszym wsparciu. Dzisiejszego dnia w szczególny sposób poczuliśmy, że razem możemy zdziałać bardzo dużo!

——————————————————————————————————————————————————–

2621,44 złote – tëlé dëtków ùdało sã zebrac na pòmòc Ùkrajinie òbczas Tôrgù Miodnoscy, jaczi béł zrëchtowóny w Zrzeszë Sztôłceniégò w Łubianie. W piątk 18 strëmiannika béł tam Dzéń Jednotë Kaszëbów i Ùkrajińców. Z ti lëżnoscë ùczniowie i jejich starszi mòglë nabëwac kùchë, a wrzucać datczi na pòmòc Ùkrajińcóm.

To béł prôwdzëwi dzéń słowiańsczi jednotë, w naszi szkòle czëc bëło kaszëbsczi, pòlsczi i ùkrajińsczi jãzëk. W paùzach midzë ùczbama më razã tuńcowelë  i jedle smaczné kùchë. Dzãkùjemë STARSZIM, ÙCZNIÓM i KASZËBSKÒ-PÒMÒRSCZÉMÙ ZRZESZENIU w Łubianie, jaczi przërëchtowelë miodnoscë na tôrg. Dzãkùjemë wszëtczim, jaczi wspiarlë akcjã dëtkama, dobrim słowa, ùsmiéwkã. Dzãkùjemë za kòżdą pòmòc. Mieszkeńcowie Łubianë jesta nadzwëkòwi. Pòzdrôwiómë wszëtczich naszich gòscy Ùkrajińców i zagwesniwómë ò naszim wspiarcu. Dzysô na òsoblëwi ôrt më pòczëlë, że razã më mòżemë zdzejac baro wiele!

————————————————————————————————————————————————————

2621,44 злотих – саме таку суму було зібрано на допомогу Україні під час Ярмарку солодощів, який організували в Навчальному комплексі в Любані. У п’ятницю, 18 березня, там відбувся День соборності кашубів та українців. З цієї нагоди учні та батьки могли придбати смачні солодощі та зробити пожертви на допомогу Україні.

Це був справжній день єднання слов’ян, під час якого в нашій школі звучали кашубська, польська та українська мова. На перервах ми разом танцювали та їли смаколики. Висловлюємо подяку нашим улюбленим БАТЬКАМ, СТУДЕНТАМ та ЗЕЗЕНІЇ КАШУБСЬКО-ПОМОРСЬКИМ у м. Любяна, які приготували солодощі для ярмарку. Дякуємо всім, хто підтримав акцію своїми пожертвами, добрим словом та посмішкою. Дякую за будь-яку допомогу! Лубяни чудові! Ми вітаємо всіх наших українських гостей і запевняємо в нашій підтримці. Сьогодні ми по-особливому відчули, що можемо багато чого зробити разом!

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej