Aktualności

na zdjęciu uczestnicy uroczystości

Dzień Seniora w Kaliskach Kościerskich

W środę 28.09.2022 w szkole w Kaliskach Kościerskich odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Na tę szczególną uroczystość seniorzy przybyli z okolicznych wsi: z Kłobuczyna, Kościerskiej Huty, Dobrogoszcza, Nowej Wsi i Kalisk Kościerskich.

Zebranych gości przywitali wspólnie Grzegorz Piechowski, wójt Gminy Kościerzyna oraz Tomasz Dargacz, dyrektor szkoły. Podczas spotkania sołtysi wsi wręczyli kwiaty najstarszym mieszkańcom i złożyli im życzenia.

Po wspólnym obiedzie i kawie z ciastem część artystyczną  pięknie zaprezentowali  uczniowie szkoły uczęszczający na język kaszubski. Śpiewy, tańce i występy dzieci rozbawiły i zachwyciły zebranych swymi wielkimi talentami. Na koniec przedstawienia goście uczestniczyli w konkursie najszybszego ubijania jajek. Nagroda główna „kaszubski fartuszek” trafił do Pani Elżbiety Zaborowskiej.

Spotkanie było okazją do wspólnej integracji, rozmów i wspomnień.

Nadesłane ze szkoły w Kaliskach Kościerskich

Aktualności

Jubileusz 50 lat małżeństwa

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznaje go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 7 grudnia w imieniu Prezydenta RP Wójt Grzegorz Piechowski wręczył medale parom zamieszkującym Gminę Kościerzyna.

Więcej

Mikołajki w szkole w Niedamowie

6 grudnia cała społeczność szkoły w Niedamowie przyszła ubrana na czerwono. W radosnych nastrojach i z uśmiechem na twarzy uczniowie i nauczyciele przywitali dobrego ducha szkoły – Panią Sołtys Niedamowa. Każde grzeczne dziecko otrzymało słodki upominek od Pani Danuty Szczepańskiej. 

Więcej