Aktualności

na zdjęciu uczestnicy uroczystości

Dzień Seniora w Kaliskach Kościerskich

W środę 28.09.2022 w szkole w Kaliskach Kościerskich odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Na tę szczególną uroczystość seniorzy przybyli z okolicznych wsi: z Kłobuczyna, Kościerskiej Huty, Dobrogoszcza, Nowej Wsi i Kalisk Kościerskich.

Zebranych gości przywitali wspólnie Grzegorz Piechowski, wójt Gminy Kościerzyna oraz Tomasz Dargacz, dyrektor szkoły. Podczas spotkania sołtysi wsi wręczyli kwiaty najstarszym mieszkańcom i złożyli im życzenia.

Po wspólnym obiedzie i kawie z ciastem część artystyczną  pięknie zaprezentowali  uczniowie szkoły uczęszczający na język kaszubski. Śpiewy, tańce i występy dzieci rozbawiły i zachwyciły zebranych swymi wielkimi talentami. Na koniec przedstawienia goście uczestniczyli w konkursie najszybszego ubijania jajek. Nagroda główna „kaszubski fartuszek” trafił do Pani Elżbiety Zaborowskiej.

Spotkanie było okazją do wspólnej integracji, rozmów i wspomnień.

Nadesłane ze szkoły w Kaliskach Kościerskich

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej