Aktualności

Dźwięki wczesnego średniowiecza – żywa lekcja historii

W bieżącym roku (w okresie od maja do grudnia) członkowie Stowarzyszenia Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim” z Łubiany, grupy rekonstruktorów odtwarzających kulturę wikingów i Słowian z wczesnego średniowiecza zrealizowali projekt pn. „Dźwięki wczesnego średniowiecza – żywa lekcja historii”. Doszedł on do skutku dzięki współpracy z Gminą Kościerzyna, od której stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego oraz przychylności dyrekcji Zespołu Kształcenia w Łubianie i zaangażowania członków drużyny „Niflheim”. 

Projekt polegał na wykonaniu 2 replik historycznych instrumentów muzycznych określanych jako talharpy. Talharpy są cztero- bądź trzystrunowym instrumentami z rodzaju lir smyczkowych rozpowszechnionymi w średniowieczu na obszarze Skandynawii. Najwcześniejsze znane nordyckie wzmianki literackie o harfie i lirze pochodzą z eddyjskiego poematu Völuspá (X-XI w.). Natomiast średniowieczna nordycka ikonografii pokazuje je jak np. Gunnar czaruje węże w jamie węży za pomocą harpy, zaś kamienna rzeźba w katedrze w Trondheim w Norwegii przedstawia muzyka grającego na lirze smyczkowej.

Wielomiesięczna praca przy wykonaniu od podstaw instrumentów, a następnie nauka gry na nich została zwieńczona w końcu listopada zaprezentowaniem ich na szerszym forum podczas dwóch żywych lekcji historii przeprowadzonych w szkole w Łubianie dla tamtejszych uczniów. Na potrzeby tychże prezentacji, aby uatrakcyjnić koncert i spotkanie stowarzyszenie zakupiło również tradycyjny bęben obręczowy (Bodhran) oraz wykorzystało już posiadany instrument średniowieczny – psalterium. Dzięki takiej prezentacji i krótkiemu koncertowi rekonstruktorzy przybliżyli kulturę i historię epoki wczesnego średniowiecza prezentując dawną muzykę. Ponadto żywa lekcja historii została urozmaicona pokazem dawnych wikińskich strojów, broni i pokazem walki.

Żywa lekcja historii spotkała się z bardzo serdecznym przejęciem i zaciekawiła zgromadzoną na pokazach młodzież i dzieci. W przyszłości instrumenty i grana na nich muzyka będą prezentowane przez członków Drużyny „Niflheim” podczas kolejnych imprez historyczno-rekonstruktorskich organizowanych na terenie całego kraju.

Nadesłane przez Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim”

Aktualności

Pomoc żywnościowa – nowe kryteria dochodowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Więcej

Każdy z nas może pomóc Monice z Wysina

Monika z Wysina tuż przed świętami Bożego Narodzenia usłyszała wyrok – białaczka. Aby wyzdrowieć, potrzebuje przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Stąd też w najbliższych dniach zorganizowanych zostanie kilka akcji, podczas których będzie można dołączyć do DKMS.

Więcej