Aktualności

Dźwięki wczesnego średniowiecza – żywa lekcja historii

W bieżącym roku (w okresie od maja do grudnia) członkowie Stowarzyszenia Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim” z Łubiany, grupy rekonstruktorów odtwarzających kulturę wikingów i Słowian z wczesnego średniowiecza zrealizowali projekt pn. „Dźwięki wczesnego średniowiecza – żywa lekcja historii”. Doszedł on do skutku dzięki współpracy z Gminą Kościerzyna, od której stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadania publicznego oraz przychylności dyrekcji Zespołu Kształcenia w Łubianie i zaangażowania członków drużyny „Niflheim”. 

Projekt polegał na wykonaniu 2 replik historycznych instrumentów muzycznych określanych jako talharpy. Talharpy są cztero- bądź trzystrunowym instrumentami z rodzaju lir smyczkowych rozpowszechnionymi w średniowieczu na obszarze Skandynawii. Najwcześniejsze znane nordyckie wzmianki literackie o harfie i lirze pochodzą z eddyjskiego poematu Völuspá (X-XI w.). Natomiast średniowieczna nordycka ikonografii pokazuje je jak np. Gunnar czaruje węże w jamie węży za pomocą harpy, zaś kamienna rzeźba w katedrze w Trondheim w Norwegii przedstawia muzyka grającego na lirze smyczkowej.

Wielomiesięczna praca przy wykonaniu od podstaw instrumentów, a następnie nauka gry na nich została zwieńczona w końcu listopada zaprezentowaniem ich na szerszym forum podczas dwóch żywych lekcji historii przeprowadzonych w szkole w Łubianie dla tamtejszych uczniów. Na potrzeby tychże prezentacji, aby uatrakcyjnić koncert i spotkanie stowarzyszenie zakupiło również tradycyjny bęben obręczowy (Bodhran) oraz wykorzystało już posiadany instrument średniowieczny – psalterium. Dzięki takiej prezentacji i krótkiemu koncertowi rekonstruktorzy przybliżyli kulturę i historię epoki wczesnego średniowiecza prezentując dawną muzykę. Ponadto żywa lekcja historii została urozmaicona pokazem dawnych wikińskich strojów, broni i pokazem walki.

Żywa lekcja historii spotkała się z bardzo serdecznym przejęciem i zaciekawiła zgromadzoną na pokazach młodzież i dzieci. W przyszłości instrumenty i grana na nich muzyka będą prezentowane przez członków Drużyny „Niflheim” podczas kolejnych imprez historyczno-rekonstruktorskich organizowanych na terenie całego kraju.

Nadesłane przez Stowarzyszenie Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim”

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej