Aktualności

Emocje – co i jak?

Dnia 26.08.2022 roku w sali wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach projektu socjalnego „Emocje – co i jak”. Udział w nim wzięło 14 dzieci z Naszej Gminy.

Emocje towarzyszą nam bez przerwy; są z nami w każdej chwili życia. Wpływają na zachowania, jak żyjemy, jakie interakcje podejmujemy, na nasze postrzeganie, ale też na to, jak sami się widzimy i jak inni nas postrzegają. Czym są emocje i jakie są ich rodzaje, a także jak na nas wpływają, jak i czy trzeba je kontrolować?

Na te pytania odpowiedzi wspólnie z dziećmi szukały organizatorki projektu: psycholog Naszego GOPS-u Kasia Olszewska i asystent rodziny Ola Gierłachowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie serdecznie dziękuje dzieciom za aktywny udział w warsztatach oraz Sołtysowi Wielkiego Klincza Bernadecie Hamerskiej za udostępnienie sali.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej