Aktualności

Emocje – co i jak?

Dnia 26.08.2022 roku w sali wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach projektu socjalnego „Emocje – co i jak”. Udział w nim wzięło 14 dzieci z Naszej Gminy.

Emocje towarzyszą nam bez przerwy; są z nami w każdej chwili życia. Wpływają na zachowania, jak żyjemy, jakie interakcje podejmujemy, na nasze postrzeganie, ale też na to, jak sami się widzimy i jak inni nas postrzegają. Czym są emocje i jakie są ich rodzaje, a także jak na nas wpływają, jak i czy trzeba je kontrolować?

Na te pytania odpowiedzi wspólnie z dziećmi szukały organizatorki projektu: psycholog Naszego GOPS-u Kasia Olszewska i asystent rodziny Ola Gierłachowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie serdecznie dziękuje dzieciom za aktywny udział w warsztatach oraz Sołtysowi Wielkiego Klincza Bernadecie Hamerskiej za udostępnienie sali.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej