Aktualności

Emocje – co i jak?

Dnia 26.08.2022 roku w sali wiejskiej w Wielkim Klinczu odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach projektu socjalnego „Emocje – co i jak”. Udział w nim wzięło 14 dzieci z Naszej Gminy.

Emocje towarzyszą nam bez przerwy; są z nami w każdej chwili życia. Wpływają na zachowania, jak żyjemy, jakie interakcje podejmujemy, na nasze postrzeganie, ale też na to, jak sami się widzimy i jak inni nas postrzegają. Czym są emocje i jakie są ich rodzaje, a także jak na nas wpływają, jak i czy trzeba je kontrolować?

Na te pytania odpowiedzi wspólnie z dziećmi szukały organizatorki projektu: psycholog Naszego GOPS-u Kasia Olszewska i asystent rodziny Ola Gierłachowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie serdecznie dziękuje dzieciom za aktywny udział w warsztatach oraz Sołtysowi Wielkiego Klincza Bernadecie Hamerskiej za udostępnienie sali.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do dzierżawy

Więcej

W Gminie Kościerzyna odbyły się Dni Seniora

Prawie 1000 seniorów wzięło udział w uroczystościach, które odbyły się w Gminie Kościerzyna. W tym roku w nowej formule, przy współpracy gminnych szkół podstawowych, zorganizowano 9 spotkań, na które zaproszono osoby 60+ ze wszystkich miejscowości naszej gminy.

Więcej

Trwają przygotowania do budowy mieszkań w Małym Klinczu

3 października 2022 roku w Kolbudach kolejny raz spotkali się przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz 19 pomorskich samorządów wchodzących w skład Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. W posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski.

Więcej