Aktualności

Finalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Grzybowa i Sycowej Huty

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 22,5 km dla miejscowości Grzybowo i Sycowa Huta. Zakończenie robót przewiduje się do końca maja bieżącego roku.

W ramach I etapu wykonawca wykonał sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz przepompownie ścieków na odcinku Łubiana – Sycowa Huta:

– kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 PVC o długości ok. 2 100 m,

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø125 PE o długości ponad 5 160 m,

– 2 przepompownie ścieków.

II etap realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej zapewniającej odprowadzenia ścieków z części miejscowości Sycowa Huta i Grzybowo. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Docelowo ścieki doprowadzone zostaną do drogi Grzybowo-Łubiana i dalej przetransportowane zostaną wykonanym w etapie I kolektorem tłocznym łączącym miejscowość Grzybowo z istniejącą kanalizacją sanitarną w Łubianie.

W ramach etapu II wykonane zostaną:

– kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 PVC o długości ponad 8 000 m,

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø63-110 PE o długości ponad 6 300 m,

– przyłącza do granicy nieruchomości o długości ok. 1 200 m,

– 13 przepompowni sieciowych i 25 lokalnych.

Wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 9 071 000 złotych, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ponad 4 700 000 złotych.

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej