Aktualności

Finalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla Grzybowa i Sycowej Huty

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 22,5 km dla miejscowości Grzybowo i Sycowa Huta. Zakończenie robót przewiduje się do końca maja bieżącego roku.

W ramach I etapu wykonawca wykonał sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz przepompownie ścieków na odcinku Łubiana – Sycowa Huta:

– kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 PVC o długości ok. 2 100 m,

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø125 PE o długości ponad 5 160 m,

– 2 przepompownie ścieków.

II etap realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego obejmował wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej zapewniającej odprowadzenia ścieków z części miejscowości Sycowa Huta i Grzybowo. Wykonano dokumentację projektową i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Docelowo ścieki doprowadzone zostaną do drogi Grzybowo-Łubiana i dalej przetransportowane zostaną wykonanym w etapie I kolektorem tłocznym łączącym miejscowość Grzybowo z istniejącą kanalizacją sanitarną w Łubianie.

W ramach etapu II wykonane zostaną:

– kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej DN200 PVC o długości ponad 8 000 m,

– rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø63-110 PE o długości ponad 6 300 m,

– przyłącza do granicy nieruchomości o długości ok. 1 200 m,

– 13 przepompowni sieciowych i 25 lokalnych.

Wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi ponad 9 071 000 złotych, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi ponad 4 700 000 złotych.

Aktualności

Nagrody dla sportowców

24 maja wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i podnoszenie kultury fizycznej w gminie Kościerzyna za rok 2022.

Więcej