Aktualności

FLOREK – wsparcie dla OSP Łubiana

W ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (edycja 2022) jednostka OSP Łubiana zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 7.000,00 zł.

W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW (https://www.gov.pl/web/nfosigw) oraz WFOŚiGW (https://www.wfos.gdansk.pl) w Gdańsku w wysokości 7.000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie 3 kompletów ubrań specjalnych oraz 2 sztuk węży ssawnych. Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 6962.

Aktualności

Konkurs plastyczny w Wielkim Klinczu „Mój wymarzony prezent pod choinkę”

W związku ze zbliżającym się świętami Bożego Narodzenia na przełomie miesięcy listopad – grudzień Biblioteka w Wielkim Klinczu zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Mój wymarzony prezent pod choinkę”. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Celem konkursu było wprowadzenie uczniów  w atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i aktywności twórczej.

Więcej

Korne. Tydzień Szczęścia w szkole

Od 27 listopada do 01 grudnia w Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Konem odbył się TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE, w ramach zapewniania dobrostanu (well-being) dla całej społeczności szkolnej. J

Więcej