Aktualności

Gdańskie Mieszkanie Interwencyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT ,,Tolerado” oferuje pomoc w postaci Gdańskiego Mieszkania Interwencyjnego dla młodych osób nieheteronormatywnych i niecispłciowych osób zagrożonych bezdomnością.

Więcej szczegółowych w ulotce.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej