Aktualności

Gmina Kościerzyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BENEFICJENCI:

Program jest kierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Kościerzyna.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek składa się w formie papierowej lub elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek i składa wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Kościerzyna lub przesyła wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP.

TERMINY:
Wnioski będą przyjmowane od dnia ogłoszenia do dnia 30.06.2025 r., lub do wyczerpania środków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Kościerzyna oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:


– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu – dostępne tutaj: https://koscierzyna.pl/program-cieple-mieszkanie/

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej