Aktualności

Gmina Kościerzyna oszczędza energię

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa samorządy lokalne zostały zobowiązane do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Również gmina Kościerzyna podjęła takie działania.

Już w latach 2021-2022 w gminnych budynkach i obiektach komunalnych zainstalowano mikroinstalacje fotowoltaiczne, które pozwalają zredukować zapotrzebowanie na energię elektryczną i tym samym płacić za nią znacznie mniej. Instalacje fotowoltaiczne o mocy ponad 615 kWp powstały w ramach projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna” przy następujących obiektach gminnych:

 • Stacje Uzdatniania Wody: Wielki Klincz, Kłobuczyno, Łubiana, Skorzewo, Wąglikowice
 • Hydrofornia w Grzybowie
 • Oczyszczalnia ścieków w Wielkim Klinczu
 • Zespół Szkół w Wąglikowicach
 • Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu
 • Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
 • Urząd Gminy Kościerzyna.

W ramach tego samego projektu udało się pozyskać środki na wymianę w 2021 roku kotłów węglowych na pelletowe w kotłowni Zespołu Szkół w Skorzewie (ogrzewanie szkoły, pawilonu przy szkole, przedszkola i sali wiejskiej).

Ponadto termomodernizacji poddano obiekty użyteczności publicznej:

 • Budynek A Urzędu Gminy Kościerzyna
 • Budynek B Urzędu Gminy Kościerzyna
 • Zespół Szkół w Wąglikowicach
 • Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu
 • Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu
 • Szkoła Podstawowa w Kaliskach Kościerskich
 • Sala wiejska w Kornem
 • Sala wiejska w Kościerskiej Hucie
 • Sala wiejska w Pucu
 • Sala wiejska w Nowej Wsi Kościerskiej
 • Sala wiejska w Wielkim Klinczu

Mimo tych działań nie ominęły nas jednak znaczące podwyżki cen energii, które dotyczą całej Polski. W związku z tym na terenie gminy Kościerzyna jest wprowadzany program oszczędnościowy dotyczący oświetlenia ulicznego.

W pierwszej kolejności program ten obejmie lampy uliczne będące własnością gminy Kościerzyna (jest ich ponad 180 sztuk). Oznacza to, że na niektórych lokalnych ulicach oświetlenie zostanie wyłączone między godziną 23.00 a 5.00 rano.

Ponadto wystąpiliśmy do firmy Energa Oświetlenie, do której należy większość słupów oświetleniowych na terenie gminy, z prośbą o zastosowanie podobnych wyłączeń na drogach lokalnych, celem uzyskania oszczędności.

Wspomnieć należy, że w naszej partnerskiej gminie Cölbe w Niemczech oraz w samorządach gminnych w województwie podlaskim takie wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych są od dawna praktykowane.

W miesiącu maju br. podpisana została umowa z Energa Oświetlenie mająca na celu zmodernizowanie oświetlenia ulicznego należącego do tejże firmy. Przebudowa będzie polegała na wymianie opraw sodowych na energooszczędne oprawy ledowe. Mamy nadzieję, że po wykonaniu niniejszej inwestycji osiągnięty zostanie efekt wizualny oraz ekonomiczny.

Ponadto – zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – w budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach publicznych naszej gminy wprowadzane są ograniczenia w wykorzystaniu energii elektrycznej i cieplnej. Pracownicy urzędu gminy Kościerzyna oraz jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w wykorzystywanych przez siebie pomieszczeniach (m.in. wygaszenie światła na korytarzach, obniżenie temperatury w biurach, wyłączanie urządzeń elektrycznych z trybu stand-by po zakończeniu pracy).

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej