Aktualności

Gmina Kościerzyna z budżetem na 2023 rok

Jedna z najważniejszych uchwał określająca plany na nadchodzący rok została podjęta. Wszyscy radni obecni na sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku zagłosowali za przyjęciem budżetu Gminy Kościerzyna 2023.

Dochody zaplanowano na kwotę 81.333.528 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 96.537.075 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.203.547 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (2.240.347 zł), środków wolnych (6.271.200 zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2.800.000 zł) oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji z PROW (3.892.000 zł)

Na inwestycje planuje się wydatkować kwotę 26.280.271 zł. Będą to m.in. następujące zadania:

 • Budowa kanalizacji w Kłobuczynie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąglikowicach i Loryńcu wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąglikowice
 • Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kontynuacja programu dla mieszkańców)
 • Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo
 • Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Akacjowej i Leśnej w Małym Klinczu
 • Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna
 • Ścieżka rowerowa do Dobrogoszcza (Linia Transportu Rowerowego do węzła integracyjnego w Kościerzynie)
 • Infrastruktura szlaków kajakowych Nowa Kiszewa, Stawiska
 • Budowa szkoły w Skorzewie (wykup gruntów i projekt)
 • Budowa hali sportowej w Łubianie
 • Budowa zaplecza sportowego na boisku w Małym Klinczu
 • Ścieżka rowerowa do Skorzewa (Linia Transportu Rowerowego do węzła integracyjnego w Kościerzynie)
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia.

Analizując poszczególne działy budżetu warto zauważyć, że najwyższa kwota wydatków przeznaczona jest na oświatę i wychowanie (32.223.810 zł). Ważną pozycję wydatkową stanowi rodzina (8.751.800 zł). Znaczne środki wydane będą na transport i łączność, czyli drogi publiczne gminne (9.770.650 zł) oraz na infrastrukturę sanitacyjną wsi (13.957.205 zł). Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Gmina Kościerzyna planuje wydać 8.722.515 zł. Na pomoc społeczną zabezpieczono kwotę 4.287.790 zł, natomiast na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.072.500 zł. Na wydatki w zakresie turystyki zaplanowano 1.673.703 zł, na  kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1.261.692 zł, a na kulturę fizyczną (sport) 2.419.700 zł.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej