Aktualności

Gmina Kościerzyna z budżetem na 2024 rok

Jeszcze przed świętami, podczas sesji w dniu 20 grudnia 2023 roku Rada Gminy Kościerzyna jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2024 rok. W ten sposób określono najważniejsze zadania do realizacji zabezpieczając środki finansowe.

Dochody zaplanowano na kwotę 107.413.049 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 107.929.162 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 516.113 zł pokryty zostanie z prognozowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na inwestycje planuje się wydatkować kwotę 25.456.588 zł. Będą to m.in. następujące zadania:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąglikowice, Loryniec wraz z budową oczyszczalni ścieków w m. Wąglikowice z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Wierzyca
 • Budowa kanalizacji Kłobuczyno (dokończenie)
 • Budowa stacji uzdatniania wody w Grzybowie
 • Rozbudowa stacji uzdatniania wody Wdzydze
 • Budowa chodnika na odcinku dw214 – Skorzewo, ul. Leśna
 • Budowa drogi gminnej Dobrogoszcz – Puc
 • Budowa drogi gminnej w Wieprznicy
 • Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wielkim Klinczu służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Wielki Klincz
 • Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Wielki Klincz – granica z gmina Nowa Karczma
 • Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Kościerzyna Wybudowanie służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie
 • Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068g w miejscowości Łubiana
 • Budowa remizy OSP w Kaliskach Kościerskich
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Sarnowach, jako miejsca aktywności społeczności lokalnej
 • Poprawa stanu technicznego zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Niedamowie
 • Prace remontowe w szkole podstawowej im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu
 • Renowacja zabytków w Gminie Kościerzyna (Szkoła Korne, Szkoła Kłobuczyno)
 • Budowa hali sportowej w Łubianie
 • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym stadionu w Małym Klinczu
 • Budowa szkoły w Skorzewie (dokumentacja techniczna)
 • Remont drogi gminnej w Łubianie (schetynówka – ul. Kaszubska) i Rybakach (łącznik dk20-droga powiatowa)
 • Budowa stref edukacyjno-rekreacyjnych w Dobrogoszczu

Aktualności

Wdzydze witają pięknym napisem

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Wdzydzanki we Wdzydzach ustawiony został napis witający mieszkańców i turystów. W pięknej scenerii nad jeziorem, w pobliżu Centrum Usług Turystycznych można zrobić sobie pamiątkowe zdjęciem na tle napisu „♥ WDZYDZE”.

Więcej

30-lecie Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu

24 maja 2024 r. Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu świętowała jubileusz 30-lecia działalności. Uroczyste spotkanie, które zorganizowała społeczność szkolna było okazją do wspomnień, poznania historii placówki i sylwetki patrona oraz podziwiania talentów artystycznych uczniów.

Więcej

Zapraszamy na rajd rowerowy

Klub Rowerowy Stolemy wraz z harcerzami Hufca ZHP Kościerzyna zaprasza w dniu 31 maja br. na Rodzinny Rajd Rowerowy trasą: Kościerzyna – Łubiana – Lipusz – Stare Karpno – Korne – Kościerzyna

Więcej