Aktualności

Gmina w liczbach – demograficzne podsumowanie roku 2022

W ubiegłym roku łączna liczba mieszkańców gminy Kościerzyna wyniosła 15 839, z czego 15 714  to osoby zameldowane na pobyt stały, a 125 to mieszkańcy czasowi. W porównaniu do roku 2021 odnotowaliśmy mniej urodzeń: 157 osób urodziło się w roku ubiegłym, a w 2021 – 196. Zmalała również liczba zgonów. W 2021 zmarły 162 osoby, a w 2022 – 119.

W ostatnim roku urodziło się 85 chłopców i 72 dziewczynki. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: Zofia i Leon.

W 2022 roku dwie mieszkanki naszej gminy świętowały imponujące rocznice urodzin – 100. i 104.

Związek małżeński zawarło 85 mieszkanek i 77 mieszkańców gminy Kościerzyna. Odpowiednio w 2021 roku było to 89 kobiet i 70 mężczyzn. Na rozwód zdecydowało się w ubiegłym roku 19 pań i 18 panów (w 2021 roku: 19 kobiet i 22 mężczyzn).

24 świętujące Złote Gody pary otrzymały w 2022 roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Najludniejszą wsią w gminie Kościerzyna jest Wielki Klincz – 2 313 mieszkańców. Najmniej, bo tylko 4 osoby mieszkają tymczasem w miejscowości Kula Młyn.

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej