Aktualności

Gmina w liczbach – demograficzne podsumowanie roku 2022

W ubiegłym roku łączna liczba mieszkańców gminy Kościerzyna wyniosła 15 839, z czego 15 714  to osoby zameldowane na pobyt stały, a 125 to mieszkańcy czasowi. W porównaniu do roku 2021 odnotowaliśmy mniej urodzeń: 157 osób urodziło się w roku ubiegłym, a w 2021 – 196. Zmalała również liczba zgonów. W 2021 zmarły 162 osoby, a w 2022 – 119.

W ostatnim roku urodziło się 85 chłopców i 72 dziewczynki. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: Zofia i Leon.

W 2022 roku dwie mieszkanki naszej gminy świętowały imponujące rocznice urodzin – 100. i 104.

Związek małżeński zawarło 85 mieszkanek i 77 mieszkańców gminy Kościerzyna. Odpowiednio w 2021 roku było to 89 kobiet i 70 mężczyzn. Na rozwód zdecydowało się w ubiegłym roku 19 pań i 18 panów (w 2021 roku: 19 kobiet i 22 mężczyzn).

24 świętujące Złote Gody pary otrzymały w 2022 roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Najludniejszą wsią w gminie Kościerzyna jest Wielki Klincz – 2 313 mieszkańców. Najmniej, bo tylko 4 osoby mieszkają tymczasem w miejscowości Kula Młyn.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej