Aktualności

Gmina w liczbach – demograficzne podsumowanie roku 2022

W ubiegłym roku łączna liczba mieszkańców gminy Kościerzyna wyniosła 15 839, z czego 15 714  to osoby zameldowane na pobyt stały, a 125 to mieszkańcy czasowi. W porównaniu do roku 2021 odnotowaliśmy mniej urodzeń: 157 osób urodziło się w roku ubiegłym, a w 2021 – 196. Zmalała również liczba zgonów. W 2021 zmarły 162 osoby, a w 2022 – 119.

W ostatnim roku urodziło się 85 chłopców i 72 dziewczynki. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: Zofia i Leon.

W 2022 roku dwie mieszkanki naszej gminy świętowały imponujące rocznice urodzin – 100. i 104.

Związek małżeński zawarło 85 mieszkanek i 77 mieszkańców gminy Kościerzyna. Odpowiednio w 2021 roku było to 89 kobiet i 70 mężczyzn. Na rozwód zdecydowało się w ubiegłym roku 19 pań i 18 panów (w 2021 roku: 19 kobiet i 22 mężczyzn).

24 świętujące Złote Gody pary otrzymały w 2022 roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Najludniejszą wsią w gminie Kościerzyna jest Wielki Klincz – 2 313 mieszkańców. Najmniej, bo tylko 4 osoby mieszkają tymczasem w miejscowości Kula Młyn.

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej