Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na Pikniku Rodzinnym w Loryńcu

Jesteśmy blisko Was, służymy pomocą, radą, dobrym słowem, dlatego z wielką przyjemnością brałyśmy udział w pikniku pod hasłem „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie Kościerzyna” zorganizowanym dnia 24 czerwca przez Sołectwo Loryniec. Mieszkańcy mieli możliwość nie tylko rozmowy z nami na tematy i przyjemne i trudne, ale także poznać naszego psychologa Kasię Olszewską.

Dziękujemy bardzo Pani Sołtys Bernardzie Pellowskiej za życzliwość, ciepło, uśmiech oraz zrozumienie tak ,,ciężkiego” tematu, jakim jest przeciwdziałanie przemocy domowej oraz Pani Sołtys Bernadecie Hamerskiej za użyczenie nam stroju, który miał odzwierciedlać nasz szacunek do kultury kaszubskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej