Aktualności

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

28 marca 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju udział wzięło 9 uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych. W pierwszej kolejności uczestnicy zmierzyli się z testem, a następnie odpowiadali na pytania komisji.

Najlepsi w swoich kategoriach będą reprezentowali gminę na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Na zakończenie zostały wręczone cenne nagrody oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Zwycięzcami zostali:

I grupa wiekowa:

Maja Etmańska – Szkoła Podstawowa w Kaliskach Kościerskich

II grupa wiekowa:

Natalia Urbanowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu

III grupa wiekowa:

Magdalena Szyca – MDP Kaliska Kościerskie

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej