Aktualności

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

28 marca 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

W turnieju udział wzięło 7 uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. W pierwszej kolejności uczestnicy zmierzyli się z testem, a następnie odpowiadali na pytania komisji.

Najlepsi w swoich kategoriach będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.

Na zakończenie zostały wręczone cenne nagrody oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych etapach.

Wyniki Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-IV

  1. Michał Stolc – Zespół Kształcenia w Łubianie
  2. Eliza Zblewska – Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowym Klinczu
  3. Dawid Ossowski – Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII:

  1. Marcel Urbanowicz – Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowym Klinczu
  2. Wojciech Orzłowski – Zespół Kształcenia w Łubianie
  3. Mikołaj Stolc – Szkoła Podstawowa w Kornem
  4. Mateusz Cherek  – Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej