Aktualności

Dwie kobiety pozują na tle ukwieconej łąki. Kobieta po lewej ma na głowie wianek wykonany z fioletowych bzów i zielonych liści.

GOPS realizuje program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzyny z radością informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczął realizację programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Wysokość pozyskanych środków finansowych na ten cel to kwota aż  436 700,00 złotych, w całości pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparciem zostało objętych 40 osób z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy. Zatrudniono 20 Aniołów, którzy wnoszą w życie tych osób nie tylko pomoc w codziennym funkcjonowaniu, ale również zaangażowanie, radość i pozytywną energię. 

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej