Aktualności

Dwie kobiety pozują na tle ukwieconej łąki. Kobieta po lewej ma na głowie wianek wykonany z fioletowych bzów i zielonych liści.

GOPS realizuje program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzyny z radością informuje, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczął realizację programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Wysokość pozyskanych środków finansowych na ten cel to kwota aż  436 700,00 złotych, w całości pochodzących ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparciem zostało objętych 40 osób z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy. Zatrudniono 20 Aniołów, którzy wnoszą w życie tych osób nie tylko pomoc w codziennym funkcjonowaniu, ale również zaangażowanie, radość i pozytywną energię. 

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej