Aktualności

Harcerze odwiedzili Trójmiasto

Uczestnicy projektu „Stacja Kościerzyna” w miniony weekend uczestniczyli w dwóch wyjazdach do Trójmiasta.

Pierwszy odbył się pod koniec października br., gdzie mogliśmy zwiedzić Gdańsk. W drugim wybraliśmy się do Teatru Muzycznego w Gdyni na przedstawienie „Księga Dżungli”. Te wyjazdy cieszyły się wielkim zainteresowaniem i mogły się odbyć dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w ramach Stacji Kościerzyna.

Nadesłane: P. Kwidziński

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej