Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich 2024

W dniach 26.02.2024 r. – 22.03.2024 r. na terenie Gminy Kościerzyna odbędą się zebrania wiejskie.

W programie przewidziano m.in. sprawozdanie Sołtysa z realizacji wydatków sołeckich w 2023 roku, podjęcie przez mieszkańców decyzji o sposobie wydatkowania budżetu sołeckiego w 2024 roku, dyskusję na temat zadań do realizacji.

W związku z wyborami samorządowymi, które zarządzone zostały na dzień 7 kwietnia 2024 r., podczas zebrań wiejskich będzie możliwość zaprezentowania się kandydatów do Rady Gminy Kościerzyna, Rady Powiatu Kościerskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz kandydatów na Wójta Gminy Kościerzyna.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej