Aktualności

I kadencja Rady Seniorów dobiegła końca

Dnia 9 maja 2024 r. Rada Seniorów Gminy Kościerzyna zakończyła swoją I kadencję. W ciągu 3 lat działalności udało się zrealizować wiele ciekawych inicjatyw służących wspieraniu i aktywizacji środowiska seniorów.

Rada Seniorów powołana została przez Radę Gminy Kościerzyna uchwałą Nr XII/226/20 z dnia 27 listopada 2020 r. Celem Rady Seniorów jest podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna. 27 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Kościerzyna ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Kościerzyna. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów mieli sołtysi oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób starszych. W wyznaczonym terminie zgłosiło się 19 osób chętnych do Rady. W związku z tym, że Rada Seniorów Gminy Kościerzyna może liczyć 15 członków, konieczne było wyłonienie takiego składu spośród osób zgłoszonych.

16 czerwca 2021 roku kandydaci wybrali do składu Rady Seniorów następujące osoby:

 • Elżbieta Brzezińska,
 • Józef Brzeziński,
 • Jan Czapiewski,
 • Zdzisław Czoska,
 • Zofia Dąbrowska,
 • Wojciech Formela,
 • Grzegorz Hetmański,
 • Elżbieta Kozikowska,
 • Irena Literska,
 • Władysława Majkowska-Weis,
 • Ewa Nowak,
 • Krystyna Okrój,
 • Eryka Rekowska,
 • Urszula Wencka,
 • Krystyna Wzgarda.

Przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Kościerzyna została wybrana Elżbieta Brzezińska, natomiast Zastępcą Przewodniczącej Ewa Nowak.

Przez 3 lata Rada Seniorów prowadziła aktywna działalność. W sumie odbyła 15 posiedzeń, które organizowano zarówno w urzędzie gminy Kościerzyna, jak i na terenie naszej gminy – w Wielkim Klinczu, Łubianie i Skorzewie. Sztandarową imprezą organizowaną co roku pod patronatem Rady Seniorów jest Biesiada Seniorów, w której udział bierze ponad 300 osób, a odbywa się w Loryńcu i oferuje atrakcje rekreacyjno-sportowe, quizy wiedzy z nagrodami, loterię fantową, wspólne śpiewy i tańce, poczęstunek. Radni-Seniorzy są współorganizatorami wiosennej Spartakiady Seniorów w Wielkim Klinczu i Dni Seniora organizowanych w 9 miejscowościach naszej gminy jesienią każdego roku. Z inicjatywy Rady Seniorów przynajmniej raz w roku odbywa się bezpłatny seans filmowy – w hali sportowo-widowiskowej w Wielkim Klinczu lub w Kinie Remus w Kościerzynie.

Rada Seniorów prowadzi współpracę z seniorami z partnerskich gmin Pniewy i Radków, nawiązała również kontakty z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gąsawy.

Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kościerzyna uczestniczy w spotkaniach reprezentantów Rad Seniorów organizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W listopadzie 2023 r. na zaproszenie Rady Seniorów w urzędzie gminy Kościerzyna odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, którego przedstawiciele spotkali się z członkami Rady Seniorów i Wójtem Gminy Kościerzyna. Efektem spotkania było podjęcie „Apelu o zmiany w przepisach prawa umożliwiające finansowanie działań Rad Seniorów z budżetów samorządów lokalnych”.

Na ostatnim w tej kadencji spotkaniu Wójt Grzegorz Piechowski podziękował za zaangażowanie w działalność I kadencji Rady Seniorów Gminy Kościerzyna podkreślając, że pomysły, aktywność i działania podejmowane przez Radnych-Seniorów wniosły wiele dobrego w życie Gminy Kościerzyna. I kadencja Rady Seniorów dała silny fundament dla dalszego wspierania środowiska seniorskiego w naszej gminie. Wypracowane schematy działań, wdrożone inicjatywy i nowe dobre pomysły z pewnością będą kontynuowane w kolejnych latach.

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej