Aktualności

Informacja dla uczestników projektu OZE

Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Kościerzyna rozstrzygnęła dwie części przetargu na wyłonienie wykonawców poszczególnych instalacji OZE.

W części pierwszej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do Gminy Kościerzyna wybrana została firma Sun Energy Solution Sp. z o.o.

W części drugiej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Kościerzyna uczestniczących w projekcie wybrana została firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszych ofert żaden z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Kościerzyna” nie złoży odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane umowy na realizację zadania.

Dokumentacja dotycząca części zadania instalacji solarnych i pomp ciepła jest obecnie zmieniana i przygotowywana do ogłoszenia kolejnego przetargu. Zostanie ona podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyć będzie instalacji solarnych z trzema kolektorami płaskimi (poprzednio były 2 kolektory próżniowe), druga część dotyczyć będzie wewnętrznych pomp ciepła (jak poprzednio). Liczymy, że kolejny przetarg wyłoni już ostatecznego wykonawcę.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Aktualności

Wręczenie stypendiów edukacyjnych

Informujemy, że wręczenie Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna – Edycja 2022 odbędzie się w środę – 30 listopada br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9.

Więcej

Kaszubskie warsztaty w Skorzewie

Zakończyły się warsztaty w ramach projektu ,,Wspólnie i wesoło wśród kaszubskich barw” przygotowanego przez Stowarzyszenie „Aktywni Kaszubi”- Skorzewo, a finansowanego przez Gminę Kościerzyna.

Więcej

Zgłoś swój projekt do Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna

Gmina Kościerzyna i Miasto Kościerzyna ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta i gminy. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej