Aktualności

Informacja dla uczestników projektu OZE

Pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Kościerzyna rozstrzygnęła dwie części przetargu na wyłonienie wykonawców poszczególnych instalacji OZE.

W części pierwszej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach należących do Gminy Kościerzyna wybrana została firma Sun Energy Solution Sp. z o.o.

W części drugiej dotyczącej montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Kościerzyna uczestniczących w projekcie wybrana została firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszych ofert żaden z uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Kościerzyna” nie złoży odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane umowy na realizację zadania.

Dokumentacja dotycząca części zadania instalacji solarnych i pomp ciepła jest obecnie zmieniana i przygotowywana do ogłoszenia kolejnego przetargu. Zostanie ona podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyć będzie instalacji solarnych z trzema kolektorami płaskimi (poprzednio były 2 kolektory próżniowe), druga część dotyczyć będzie wewnętrznych pomp ciepła (jak poprzednio). Liczymy, że kolejny przetarg wyłoni już ostatecznego wykonawcę.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Aktualności

Kolonie dla dzieci z Gminy Kościerzyna

Dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie i Kuratorium Oświaty w Gdańsku przy udziale Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie po raz kolejny 12 dzieci z naszej gminy pojedzie na bezpłatne kolonie w Bieszczady.

Więcej

Złap oddech w Borach Tucholskich

Bory Tucholskie – wymarzone miejsce do życia, działania i wypoczynku – taką wizję rozwoju tego obszaru ustaliły samorządy 16 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Do Partnerstwa należy także Gmina Kościerzyna.

Więcej