Aktualności

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia zasady korzystania ze wsparcia GOPS w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Bardzo prosimy, by stosować się do tych zasad!

Dbajmy o siebie wzajemnie, prosimy nie zabierajcie Państwo ze sobą dzieci! Wierzymy, że to sytuacja przejściowa i przez to Wspólnie przejdziemy.

Informacja dotycząca ograniczeń w bezpośrednim dostępie

 1. kontakt osób z pracownikami Ośrodka realizowany bezpośrednio w jego siedzibie zostaje ograniczony do niezbędnego minimum i dotyczyć może jedynie spraw istotnych i niecierpiących zwłoki;
 2. drzwi frontowe Ośrodka pozostają zamknięte, zaś kontakt z osobami próbującymi dostać się do pomieszczeń Ośrodka zostaje ograniczony tylko i wyłącznie do sytuacji nagłych lub w sprawach, w których załatwienie sprawy na odległość nie jest możliwe;
 3. wizyta osoby w Ośrodku w celu załatwienia sprawy, której nie można załatwić bez bezpośredniego kontaktu z klientem powinna zostać umówiona telefonicznie, wraz ze wskazaniem konkretnego pomieszczenia (pokoju), w którym przeprowadzona zostanie wizyta oraz godziny spotkania klienta z pracownikiem;
 4. przy drzwiach zewnętrznych Ośrodka pełni dyżur pracownik, wyznaczony przez Kierownika Ośrodka, który w razie potrzeby bezpośredniego kontaktu z pracownikiem wpuszcza osoby  do wyznaczonego w Ośrodku pokoju;
 5. wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka zobowiązane są skorzystać z płynu dezynfekującego dłonie, który zostaje udostępniony przy wejściu głównym do Ośrodka;
 6. wszystkie sprawy, które mogą zostać załatwione na odległość, są załatwiane za pośrednictwem systemów informatycznych udostępnianych Ośrodkowi przez organy administracji rządowej, systemy informacyjne Ośrodka, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, telefonicznie bądź faksem;
 7. osoby  doświadczające lęku, frustracji,  jak również  innych trudnych  emocji  z powodu epidemii choroby COVID-19 mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie pod nr tel. 667 761 455, w dni – poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 730-1530, środa  w godzinach 730-1700 i piątek w godzinach 730-1400.

Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie: gops@koscierzyna.pl

Numery telefonów:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: Pokój nr 7,  tel. 58 686 65 57 wew. 62.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, „DOBRY START”: Pokój nr 6, 58 680 85 82, kom. 601 560 285, 586866557 wew. 68 lub 58 686 65 57 wew. 60.

STYPENDIA I DODATKI MIESZKANIOWE: Pokój nr 8, tel. 58 686 65 57 wew. 67, kom. 726 850 300.

PRACOWNICY SOCJALNI:

 • Pokój nr 1, tel. 58 686 65 57 wew. 64, kom. 601 559 899.

Wielki Klincz, Skorzewo oraz Juszki, Małe Stawiska, Nowa Kiszewa, Rotembark, Sarnowy, Stawiska, Szenajda, Debrzyno, Kaliska Kościerskie, Kościerska Huta, Niedamowo.

 • Pokój nr 2, tel. 58 686 65 57 wew. 63, kom. 601 561 105.

Dębogóry, Mały Podleś, Nowy Podleś, Wielki Podleś, Nowy Klincz, Wętfie, Szarlota, Stare Nadleśnictwo, Dobrogoszcz, Nowa Wieś.

 • Pokój nr 3, tel. 58 686 65 57 wew. 69, kom. 601 559 785, kom. 606 435 337.

Będominek, Dąbrówka, Garczyn, Gostomie, Ludwikowo, Mały Klincz, Puc, Zielenin, Kula Młyn oraz Czarlina Skoczkowo, Gołuń, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Lizaki, Loryniec, Rybaki, Sycowa Huta, Wawrzynowo, Wdzydze, Wdzydze Kruszyna, Wąglikowice, Czarlina, Sudomie, Szludron, Owśnice, Wieprznica, Częstkowo, Kościerzyna Wybudowanie, Fingrowa Huta, Korne, Łubiana.

 • Pokój nr 4,  tel. 58 686 65 57 wew. 65, kom. 726 850 300.

Kłobuczyno.

ASYSTENT RODZINY: Pokój nr 4,  tel. 58 686 65 57 wew. 65, kom. 726 850 300.

KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE: Pokój nr 5,  tel. 58 686 65 57 wew. 66, 58 686 65 57 wew. 61.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej