Aktualności

Informacja Kierownika GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie prosi o chwilę refleksji zanim Państwo udostępnicie swoje dane osobowe obcym osobom w celu złożenia w Państwa imieniu wniosku o wydawanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego do programu ,,Czyste powietrze”.

Zarówno pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kościerzynie jak i pracownicy świadczeń rodzinnych GOPS-u w przypadku, kiedy mają Państwo trudności z wypełnieniem takiego wniosku służą pomocą na miejscu.

Informuję, że żaden pracownik Urzędu Gminy nie odwiedza domów i nie oferuje pomocy w uzyskaniu dofinansowania i złożenia za Państwa wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej