Aktualności

Informacje dla rolników

Przekazujemy  do wykorzystania i zapoznania się materiały wypracowane w ramach realizacji projektu ”Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju”  współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna”

  Załączniki zawierają:

– poradnik dla rolników

– materiały pokonferencyjne  z konferencji „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ochronę przyrody i różnorodność biologiczną”

Zachęcamy też do korzystania z platformy edukacyjnej Baza Ekowiedzy: https://eko.zsceglow.pl/

Aktualności

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej