Aktualności

Informacje dla rolników

Przekazujemy  do wykorzystania i zapoznania się materiały wypracowane w ramach realizacji projektu ”Edukacja ekologiczna społeczeństwa warunkiem zrównoważonego rozwoju”  współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja Ekologiczna”

  Załączniki zawierają:

– poradnik dla rolników

– materiały pokonferencyjne  z konferencji „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ochronę przyrody i różnorodność biologiczną”

Zachęcamy też do korzystania z platformy edukacyjnej Baza Ekowiedzy: https://eko.zsceglow.pl/

Aktualności

Spotkanie z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wójt gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski oraz wicewójt Grzegorz Świtała uczestniczyli w zorganizowanym w Starostwie Powiatowym spotkaniu z wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej – Marcinem Horałą. Wizyta w powiecie kościerskim miała na celu podsumowanie inwestycji realizowanych dzięki współpracy między samorządami, przy wsparciu z programów rządowych.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej