Aktualności

Inwestycje drogowe na przełomie roku

Remonty trwają, a w planach są kolejne inwestycje drogowe. Przedstawiamy zestawienie obecnie realizowanych i wkrótce ruszających prac.

Trwa przebudowa ul. Stolema we Wdzydzach. Za prawie 1,5 mln zł powstają nowe miejsca parkingowe w okolicach Centrum Usług Turystycznych, odnawiana jest nawierzchnia asfaltowej drogi oraz chodników, powstanie również bezpieczne miejsce do zawracania. Prace mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

W przyszłym tygodniu odbędzie się częściowy odbiór modernizowanej drogi Korne – Owśnice. Jest to gminny odcinek o długości 3,9 km budowanej „obwodnicy wschodniej” miasta Kościerzyna. Po wybudowaniu odcinka powiatowego przeprowadzi ona ruch ze Stężycy do Chojnic, czy Bytowa, omijając Kościerzynę. Koszt przebudowy to ponad 6 mln 800 tys. zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Inwestycji Lokalnych (3 mln zł) oraz Nadleśnictwa Kościerzyna (50 tys. zł).

W styczniu gotowa ma być ścieżka rowerowa z Kościerzyny do Sarnów. Koszt budowy odcinka drogi pieszo-rowerowej to ponad 1,4 mln zł, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwają również przygotowania do budowy tras rowerowych do Dobrogoszcza i Skorzewa.

Rozstrzygnięty został już przetarg na przebudowę jednej z najdłuższych ulic w Wielkim Klinczu. Mowa o ul. Rzemieślniczej. Nawierzchnię szutrową zastąpi tu asfaltowa jezdnia o szerokości 5 metrów plus pobocza. Na nowo wybudowanej drodze planuje się wprowadzenie strefy zamieszkania. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 1,4 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najniższa kwota wynikająca z przetargu to ponad 2,5 mln zł.

Podpisano również umowę na wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Gulgowskich we Wdzydzach. Termin wykonania inwestycji to wiosna 2022 roku. Najniższa kwota wynikająca z przetargu to prawie 259 tys. zł, dofinansowanie pochodzące z budżetu Wojewody Pomorskiego to 130 tys. zł.

W toku jest projektowanie nowej, pięciokilometrowej drogi między Łubianą a Grzybowem. Obecnie miejscowości łączy odcinek szutrowy. Planuje się budowę od podstaw drogi dojazdowej, z podbudową, nawierzchnia asfaltowa 2×1, budowa poboczy i odwodnienia. Szacowana wartość inwestycji to 5 mln zł. Na ten cel gmina otrzymała promesę z Polskiego Ładu w wysokości 4 750 000 zł.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej