Aktualności

Inwestycje w dobie oszczędności [MATERIAŁ FILMOWY]

Zmuszone do oszczędności samorządy stoją obecnie przed trudnym wyzwaniem realizowania potrzebnych inwestycji przy jednoczesnym zaciskaniu budżetowego pasa. Również w gminie Kościerzyna wdrażany jest plan oszczędnościowy.

Ten kryzys też dociera do nas. Musimy podejmować szereg działań, które związane są z oszczędnościami. Takie działania dotyczą na przykład kwestii oświetlenia i ogrzewania, więc wszędzie staramy się oszczędzać. To dotyczy również kwestii oszczędności oświetlenia ulicznego, ale tylko i wyłącznie w okresie nocnym, czyli od godziny 23.00 do 5.00. Taką decyzję podjęliśmy, że w tej części, która należy już do nas, czyli oświetlenie jest własnością gminy Kościerzyna, lampy są wyłączane.

Grzegorz Piechowski – wójt gminy Kościerzyna:

Mimo racjonalizowania wydatków udaje się realizować zaplanowane inwestycje. Na ukończeniu są dwa duże projekty w Wielkim Klinczu. Pierwszy z nich to budowa ulicy Rzemieślniczej. To ponad 1 600 metrów nowej nawierzchni asfaltowej na drodze publicznej o szerokości 5 metrów.

Pierwotna droga gruntowa miała miejscami 3,5 metra szerokości, więc nie spełniała wymogów drogi publicznej. Konieczne było dokonywanie podziałów sąsiednich działek. Dodatkowy koszt, który pojawi się w tej inwestycji to wypłata odszkodowań mieszkańcom, którym odebrano niezbędne do realizacji inwestycji tereny. Budowa nowej drogi kosztowała 2,5 miliona złotych.

Milion czterysta tysięcy złotych to są środki zewnętrzne, milion sto tysięcy to jest wkład własny. On miał być mniejszy, ale, niestety, dzisiaj rozstrzygnięcia przetargowe, wszyscy wiemy, jakie są. Co ważne, pomimo trudności,  praktycznie droga już jest ukończona, trwają prace związane z poboczami

Grzegorz Piechowski

Zmodernizowana ulica Rzemieślnicza ma zostać otwarta pod koniec listopada. Finalizuje się również rozbudowa oczyszczalni ścieków, która obsługuje Aglomeracje Wielki Klincz, do której należą Niedamowo, Dębogóry, Wielki Podleś, Kaliska Kościerskie, Kościerska Huta, Dobrogoszcz, Mały Klincz, Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie, Nowa Wieś Kościerska, Nowy Klincz oraz Wielki Klincz. To ścieki komunalne z rozbudowujących się wspomnianych miejscowości będą trafiały do oczyszczalni. Podłączone do tej sieci mają być również: Kłobuczyno, Puc i Dąbrówka. Bez zwiększenia przepustowości oczyszczalni byłoby to niemożliwe.

W efekcie zaadaptowane zostaną trzy istniejące zbiorniki oraz powstaną trzy nowe reaktory. Wybudowany zostanie odcinek kanalizacji, przelewy awaryjne, komory i magazyn osadu. Do nowych obiektów dostosowane zostaną otaczające je drogi i chodniki, a oczyszczalnia zostanie dostosowana do obowiązujących obecnie wymagań środowiskowych

Chcemy żeby ten proces był po pierwsze bardziej sprawny z jednej strony, czyli dawał nam możliwości zwiększonej ilości oczyszczonych ścieków, ale też żeby były spełnione wszystkie warunki, które wynikają z pozwolenia wodno-prawnego. Żeby te oczyszczone ścieki były oczyszczone na określonym poziomie.

Grzegorz Piechowski

Koszt tej inwestycji to ponad 6 milionów 300 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się w tym roku.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej