Aktualności

Inwestycje wodno-kanalizacyjne za 12 mln zł

Ponad 12 mln zł wydatkowanych na budowę sieci kanalizacji ściekowych, wodociągowych oraz przygotowanie nowych dokumentacji technicznych na kolejne wodociągi i kanalizację – tak krótko można podsumować prace, które w 2021 roku wykonywane zostały z budżetu gminnego na zlecenie Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna.

Największa inwestycja realizowana od 2020 roku to budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji ściekowej Łubiana – w miejscowościach Sycowa Huta i Grzybowo. Projekt za ponad 7,5 mln zł został dofinansowany ze środków zewnętrznych z RPO WP.

Większe inwestycje finansowane wyłącznie z budżetu gminy Kościerzyna, które były odpowiedzią na wnioski właścicieli nieruchomości o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej czy wodociągowej, realizowane były również w Kaliskach Kościerskich na ulicy Wesołej, w Kościerskiej Hucie, na ulicy Ogrodniczej w Kościerzynie-Wybudowaniu, w Łubianie, w Nowym Klinczu na ulicy Letniskowej, we Wdzydzach na osiedlu Leśna Dolina, czy jeszcze trwająca budowa kanału sieci kanalizacyjnej w Loryńcu. Ten ostatni projekt jest przygotowaniem do większego zadania mającego na celu podłączenie do sieci kanalizacyjnej Wąglikowic, Loryńca i Czarliny oraz budowę oczyszczalni ścieków w Wąglikowicach. Na kompleksową realizację tego zadania gmina Kościerzyna po raz drugi złoży wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, mając tym razem nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. 

Natomiast dokumentacje techniczne, które widoczne są w załączonej tabeli, służą przygotowaniu procesu inwestycyjnego i oczekują na zapewnienie środków w budżecie gminy Kościerzyna bądź na pozyskanie środków zewnętrznych.

Pod koniec 2021 roku podpisane zostały jeszcze dwie bardzo ważne umowy na realizację zadań kanalizacyjno-wodociągowych w 2022 roku. Pierwsza dotyczy projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu, która ma umożliwić podłączenie kolejnych miejscowości do oczyszczalni m.in.. Kłobuczyna, Puca, Dąbrówki. Kwota z przetargu to prawie 7 mln zł, a termin wykonania mija 21 grudnia 2022 r. Druga umowa dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w Kłobuczynie, kwota po przetargu to ponad 1,7 mln zł, a termin wykonania 23.05.2022 r. Oba zadania po wykonaniu zwiększą bezpieczeństwo podstawowych usług komunalnych dla mieszkańców.

Prosimy również wszystkich mieszkańców, którzy przy swoich nieruchomościach mają wybudowane gminne instalacje kanalizacyjne czy wodociągowe, aby się do nich podłączali, ponieważ jest to tańsze i bezpieczniejsze w eksploatacji. Informacje o warunkach podłączenia można uzyskać w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna.

L.p.Nazwa inwestycji wod-kanMiejscowościKoszty inwestycji
1.Budowa sieci kanalizacyjnej w DobrogoszczyDobrogoszcz 78 720,73
2.Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Dobrogoszcz-KaliskaDobrogoszcz – Kaliska Kościerskie7 306,90
3.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej między Dobrogoszcz-KaliskaDobrogoszcz – Kaliska Kościerskie15 944,18
4.Rozbudowa sieci wodociągowej w  Fingrowej HucieFingrowa Huta24 446,34
5.Projekt sieci wodociągowej z Gostomia do miejscwości KorneGostomie25 229,90
6.Rozbudowa sieci wodociągowej w Kaliska Kościerskie ul. WesołaKaliska Kościerskie26 106,11
7.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kaliska Kościerskie ul. WesołaKaliska Kościerskie110 780,30
8.Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościerskiej Hucie (okolice dz. 260)Kościerska Huta61 153,81
9.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kościerskiej Huta (okolice dz. 260)Kościerska Huta120 565,97
10.Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościerzyna Wybudowanie ul. GranicznaKościerzyna Wybudowanie15 151,80
11.Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościerzyna Wybudowanie ul. KawaleryjskaKościerzyna Wybudowanie30 834,95
12.Rozbudowa sieci wodociągowej w Kościerzyna Wybudowanie ul.OgrodniczaKościerzyna Wybudowanie57 912,91
13.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kościerzyna Wybudowanie ul. OgrodniczaKościerzyna Wybudowanie244 250,35
14.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łubianie budynki pod cmentarz Łubiana597 451,60
15.Projekt sieci wodociągowej w Łubianie dla działek przemysłowych ul. ZakładowejŁubiana24 372,10
16.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Łubianie dla działek przemysłowych (ul. Zakładowa)Łubiana17 220,00
17.Rozbudowa sieci wodociągowej Nowa Wieś Kościerska od sali wiejskiejNowa Wieś Kościerska63 363,84
18.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Kościerskiej od sali wiejskiej kierunek Kościerska HutaNowa Wieś Kościerska152 758,98
19.Projekt sieci wodociągowej w Nowym Klinczu około dz. 233/20Nowy Klincz7 202,75
20.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Nowym Klinczu okolice dz. 233/20Nowy Klincz11 202,75
21.Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Klinczu ul. Rodzinna II etapNowy Klincz61 150,85
22.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Nowym Klinczu ul. Letniskowa. TERMIN WYKONANIA 30.03.2022 R.Nowy Klincz408 140,98
23.Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Klincza ul. Przytulna. Nowy Klincz31 981,55
24.Rozbudowa sieci wodociągowej w Pucu okolice dz. 42/15Puc 52 342,64
25.Projekt sieci wodociągowej w Pucu okolice dz.104/5Puc 14 180,05
26.Remont sieci wodociągowej w Skorzewie w drodze dz.63Skorzewo42 482,40
27.Rozbudowa sieci wodociągowej we Wdzydze ul. Lesna Dolina. TERMIN WYKONANIA 29.04.2022 R.Wdzydze65 739,23
28.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we Wdzydzach (Leśna Dolina). TERMIN WYKONANIA 29.04.2022 R.Wdzydze163 709,36
29.Rozbudowa sieci wodociągowej we Wdzydzach (okolice dz. 104/1)Wdzydze6 682,79
30.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Wdzydze (okolice dz. 104/1)Wdzydze7 685,09
31.Projekt sieci wodociągowej we Wdzydzach okolice dz.321Wdzydze8 589,93
32.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Wdzydze okolice dz. 321Wdzydze10 230,00
33.Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielki Klinczu pod DebogóryWielki Klincz62 509,36
34.Rozbudowa sieci wodociągowej w Wielkim Klinczu okolice dz. 832Wielki Klincz25 289,58
35.Projekt sieci wodociągowej w Wielkim Klinczu (okolice dz. 161/9)Wielki Klincz3 552,41
36.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Wielkim Klinczu okolice dz. 161/9Wielki Klincz3 602,52
37.Projekt sieci wodociągowej w DębogórachDębogóry3 151,95
38.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w DębogórachDębogóry4 022,26
39.Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Kościerskiej kierunek Kaliska Nowa Wieś Kościerska8 011,04
40.Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Grzybowie okolice dz. 448 i 97/25Grzybowo7 797,12
41.Koncepcja budowy sieci kanalizacyjej i oczyszczalni ścieków w Wąglikowicach oraz budowa kanału sieci kanalizacyjnej w Loryńcu (etap I). TERMIN WYKONANIA 25.03.2022 R.Wąglikowice, Loryniec458 425,65
42.Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Wąglikowicach odnoga ul. PastwyWąglikowice10 351,79
43.Budowa sieci kanalizacji ściekowej i odcinków wodociągu w aglomeracji ściekowej Łubiana w miejscowościach Grzybowo i Sycowa Huta. INWESTYCJA TA KOŃCZY SIĘ W 2022 ROKU.Sycowa Huta, Grzybowo9 063 886,84
12 215 491,66

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej