Aktualności

IX Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna

   W niedzielę, 9 października br., młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowowej im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, popierając inicjatywę pana Zbigniewa Szarmacha, przy wsparciu organizacyjno-finansowym Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna oraz Tadeusza Bobera, Radnego Gminy Kościerzyna, zorganizowała i przeprowadziła na terenie Szkoły, kolejny cykliczny, dziewiąty już, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna.

   Głównym celem tej imprezy sportowej, organizowanej corocznie, jest promowanie szachów z ich licznymi zaletami wśród społeczności Gminy. Tegoroczny Turniej spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem dużych i małych szachistów przybyłych tu w liczbie siedemdziesięciu siedmiu z szesnastu powiatów trzech województw. Naszą Gminę reprezentowało szesnaścioro zawodników.

   Oprócz zupełnych amatorów, w tym dużej liczby dzieci i młodzieży, w Turnieju wystąpił zawodnik z tytułem międzynarodowym, dziesięciu zawodników z tytułem i kategorią krajową centralną oraz czterdzieścioro ośmioro z kategorią krajową okręgową. Wśród nich czterdzieścioro dwoje zawodników posiada ranking międzynarodowy ELO. Udział pań tym razem był stosunkowo niewielki – w tegorocznym Turnieju wystąpiło ich zaledwie dziewięć, czyli ponad dwukrotnie mniej niż przed rokiem. 

   Zawody przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim, a każdy z zawodników rozegrał po dziewięć partii, dysponując zaledwie dziesięcioma minutami na jej rozegranie z bonifikatą pięciu sekund na każde wykonywane posunięcie. Zawody przebiegły niezwykle sprawnie i w atmosferze fair play. Wszystkim uczestnikom rozgrywek, po ich zakończeniu, wręczono pamiątkowe medale okolicznościowe, a zwycięzcom poszczególnych kategorii przyznano nagrody przewidziane w regulaminie Turnieju.

   O poziomie rozgrywek i wyrównaniu szans czołowych graczy, świadczy to, że zwycięzcę od zawodnika zajmującego siódme miejsce dzieliło ledwie półtora punktu, zaś zawodnicy zajmujący miejsca od trzeciego do piątego osiągnęli ten sam rezultat punktowy. W tym przypadku o ostatecznej klasyfikacji, Sędzia Turnieju, pan Jarosław Czarnota, musiał zatem zdecydować, posiłkując się punktacją pomocniczą Buchholtza.

   Zwycięstwo w Turnieju, z dorobkiem ośmiu punktów, zdobył mistrz FIDE Tomasz Kempiński z KS Korona Zakrzewo. To on zdobył główne trofeum Turnieju, tj. Puchar Wójta Gminy Kościerzyna, jak również nagrodę pieniężną w wysokości 762,50 zł, zaś najlepszym zawodnikiem Gminy Kościerzyna okazał się Miłosz Załucki z Dobrogoszcza, zawodnik kategorii drugiej, zdobywając nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł ufundowaną przez Radnego Gminy Kościerzyna, pana Tadeusza Bobera.

Oto kompletna lista laureatów:

Kategoria „OPEN”:

  I. Nagroda: Puchar Wójta Gminy Kościerzyna oraz 762,50 zł

            (8 pkt.) Tomasz Kempiński z Gdańska

                          Mistrz FIDE

                          reprezentant KS Korona Zakrzewo

 II. Nagroda: 500 zł

            (7,5 pkt.) Stanisław Zieliński z Kolbud

                         kandydat na mistrza krajowego

                         reprezentant AS Kolbudy

III. Nagroda: 457,50 zł

            (7.0 pkt.) Oskar Śniadecki z Kwidzyna

       zawodnik kategorii I z pierwszą normą na kandydata na mistrza krajowego

                        reprezentant MTS Kwidzyn

IV. Nagroda: 305 zł

            (7.0 pkt.) Eryk Chmura z Gdyni

        zawodnik kategorii I z drugą normą na kandydata na mistrza krajowego

                        reprezentant UKS MDK Gdynia

Kategoria „JUNIOR”:

  I. Nagroda: Puchar okolicznościowy oraz 150 zł

            (8,5 pkt.) Jakub Andrzejewski (lat 14) z Kościerzyny

                         zawodnik kategorii II

                          reprezentant UKS Wda Lipusz

 II. Nagroda: 100 zł

            (6,0 pkt.) Paluszek Jan (lat 16) z Redkowic

                         zawodnik kategorii I

                          reprezentant UKS Korona Gdańsk

III. Nagroda: 50 zł

            (6,0 pkt.) Kuba Chmiel (lat 13) z Gdańska

                        zawodnik kategorii II

                        reprezentant KS Król i Królowa Gdańsk

Kategoria „MŁODZIK”:

  I. Nagroda: Puchar okolicznościowy oraz 150 zł

            (5,5 pkt.) Stanisław Leoniuk (lat 11) z UKS Wda Lipusz

                       zawodnik kategorii II              

 II. Nagroda: 100 zł

            (5,0 pkt.) Jan Kuciński (lat 12) z MTS Kwidzyn

                       zawodnik kategorii II               

III. Nagroda: 50 zł

            (5,0 pkt.) Igor Ziomek (lat 9) z UKS MDK Gdynia

                       zawodnik kategorii II
                                            

Kategoria „MIESZKANIEC GMINY KOŚCIERZYNA”:

   I. Nagroda: 300 zł

             (5,5 pkt.) Miłosz Zalucki z Dobrogoszcza

                      reprezentant UKS Wda Lipusz

                        zawodnik kategorii II                

Informacje dotyczące wszystkich uczestników Turnieju, przebiegu oraz wyników poszczególnych rozgrywek dostępne są pod adresem internetowym: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_5955/

                                                                                               Opracował: Tomasz Glaza

Aktualności

Wykazanie do dzierżawy

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości

Więcej

Méster Bëlnégò Czëtaniô 2023

W dniu 27 listopada w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu odbyły się gminne eliminacje konkursu czytania w języku kaszubskim Méster Bëlnégò Czëtaniô. Udział wzięło 48 uczniów ze szkół działających na terenie gminy Kościerzyna.

Więcej