Aktualności

IX Pomorskie Forum Rad Seniorów

W środę, 8 czerwca 2022 r. w Gdańsku w sali im L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego odbyło się IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. Organizatorzy tego ważnego wydarzenia z Barbarą Bałką i Aleksandrą Skowrońską zadbały, aby obrady przebiegały konstruktywnie zgodnie z wcześniej przyjętą agendą. W spotkaniu z udziałem Agnieszki Kapały-Sokalskiej – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego uczestniczyli przedstawiciele Pomorskich Rad Seniorów oraz jednostek samorządu terytorialnego, łącznie 126 działaczy, głównie organizacji senioralnych. Z inicjatywy Sekretarz Katarzyny Knopik seniorów Gminy Kościerzyna reprezentowali Elżbieta Brzezińska (przewodnicząca RS GK) i Zdzisław Jan Brzeziński (członek Zarządu Oddziału Okręgowego PZERI w Gdańsku). Był też obecny Zbigniew Stencel, przewodniczący Rady Seniorów Miasta Kościerzyna. Przypomnijmy, że w Polsce żyje około 10 mln seniorów 60+. W samej Gminie Kościerzyna – mamy prawie 4 tys. osób starszych. Liczba ta stale rośnie, dlatego ważna jest aktywizacja tej grupy i walka z wykluczeniem.

Podczas spotkania uhonorowano laureatów i wyróżnionych w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”. Laureatką w kategorii „Przyjaciel Seniora” – Stowarzyszenie Seniorzy 50+  została Prezes Ewa Stec z Kwidzyna, która otrzymała kosz z produktami regionalnymi, dyplom, grafikę z widokiem Gdańska. Natomiast wyróżnienie w formie dyplomu w kategorii „Przyjaciel Seniora” wręczono Kordianowi Kulaszewiczowi – Prezesowi Fundacji Adaptacja z Gdyni.

Zebranie miało bardzo pożyteczny i merytoryczny charakter. Poruszane na Forum zagadnienia koncentrowały się wokół tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej przedstawiła propozycje możliwości finansowania działań Rad Seniorów. Poinformowała, że w naszym parlamencie czekają trzy projekty ustaw dotyczące finansowania działalności senioralnej. Wymiana doświadczeń oraz dyskusja skupiała się na problemach związanych z konstruktywną współpracą, konsultowaniem dokumentów o charakterze strategicznym, wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych służących wzmocnieniu Rad Seniorów. W powiecie kościerskim funkcjonuje Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, ale nie ma jeszcze takiej Rady w Gminie Kościerzyna. Rady Seniorów są bardziej skuteczne tam, gdzie współpracują z RDPP i organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną mogą przystępować do konkursu ofert, aby pozyskiwać pieniądze na realizację przygotowanych projektów. Organizacje, które nie posiadają osobowości prawnej mają ograniczone szanse zdobycia środków na swoją działalność. Kolejną możliwością uzyskania środków od samorządów lokalnych są inicjatywy lokalne. W niektórych powiatach, m.in. w chojnickim, aktywnie działają Powiatowe Rady Seniorów. W naszym województwie działa też Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej licząca 38 osób. Na skalę krajową ważne działania podejmuje Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów. Istotne potrzeby artykułuje także Obywatelski Parlament Seniorów. W większych miastach bardzo aktywne są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wśród  osób zabierających głos na Forum znalazła się E. Brzezińska, która m.in. opowiedziała o dobrej współpracy władz Gminy Kościerzyna z Radą Seniorów i z kołami terenowymi PZERI. Wójt G.K. wraz z panią Sekretarz oraz współpracownikami od początku sprawowania swej funkcji bardzo aktywnie słowem i czynem z życzliwą troską, wielkim zaangażowaniem popierają działania seniorów.

Podczas spotkania było możliwe bezpłatne skorzystanie z pokazów pierwszej pomocy dorosłych i dzieci oraz badań profilaktycznych m.in. badania poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia, konsultacji dermatologicznej pod kątem badania znamion czy konsultacji z fizjoterapeutą.

Organizatorzy zatroszczyli się o zdrowy i smaczny poczęstunek dla uczestników – bogaty wybór różnorodnych napoi, owoców, dietetycznych ciast, a nawet pokrzepiający lunch.

Na zakończenie jeszcze dobra wiadomość dla osób przyjeżdżających do Urzędu Wojewódzkiego swoim autami. Jeszcze niedawno kierowcy samochodów osobowych mieli ogromne problemy z parkowaniem. Kłopoty te należą już do przeszłości. Otóż od września 2021 r. w pobliżu ul. Okopowej można bezpłatnie korzystać z czterokondygnacyjnego parkingu liczącego 378 niestrzeżonych miejsc postojowych,  czynnego 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Podczas Forum Rad Seniorów bez żadnych trudności zaparkowaliśmy nasze auto na tym komfortowym parkingu.

Elżbieta i Zdzisław Jan Brzezińscy

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej