Aktualności

Jak postępuje budowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu?

Postępuje realizacja projektu Budowy ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu. W związku z faktem, że inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w czwartek wykonawca złożył wniosek o pozwolenie ZRID na budowę drogi do Starosty Kościerskiego.

Ulica Rzemieślnicza to jedna z najdłuższych ulic w Wielkim Klinczu. Na chwilę obecną mieszkańcy widzą tylko toczące się prace geodezyjne. Efektem końcowym będzie asfaltowa jezdnia o długości 1,65 km i szerokości 5 metrów plus pobocza. Na nowo wybudowanej drodze planuje się wprowadzenie strefy zamieszkania. Termin realizacji inwestycji (określony na 16.11.2022 r.) raczenie nie jest zagrożony.

Kosztorysowa wartość przedsięwzięcia to 2,2 mln zł, z czego 1,4 mln zł to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

UWAGA! Upał!

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C. Takie temperatury są prognozowane aż do poniedziałku 27 czerwca do godziny 20.00.

Więcej

Nieruchomości wykazane do zbycia

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2021 r. poz. 1899) wykazuje do zbycia nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna.

Więcej

Jak złożyć deklarację CEEB?

Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Na dzień dzisiejszy obowiązku tego dopełniło jedynie 50% mieszkańców Gminy Kościerzyna. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

Więcej