Aktualności

Jak postępuje budowa ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu?

Postępuje realizacja projektu Budowy ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu. W związku z faktem, że inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w czwartek wykonawca złożył wniosek o pozwolenie ZRID na budowę drogi do Starosty Kościerskiego.

Ulica Rzemieślnicza to jedna z najdłuższych ulic w Wielkim Klinczu. Na chwilę obecną mieszkańcy widzą tylko toczące się prace geodezyjne. Efektem końcowym będzie asfaltowa jezdnia o długości 1,65 km i szerokości 5 metrów plus pobocza. Na nowo wybudowanej drodze planuje się wprowadzenie strefy zamieszkania. Termin realizacji inwestycji (określony na 16.11.2022 r.) raczenie nie jest zagrożony.

Kosztorysowa wartość przedsięwzięcia to 2,2 mln zł, z czego 1,4 mln zł to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej