Zapowiedzi

Kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca 2022 – zapraszamy na spotkania

Związek Gmin Wierzyca realizuje kampanię edukacyjną pod nazwą; „Segreguję, ograniczam, nie marnuję. Ekologiczne wybory świadomego konsumenta”. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne dla mieszkańców oraz czasowo przebywających turystów na terenie dziesięciu gmin Związku, na których zostaną omówione kwestie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Aspekty edukacyjne i informacyjne kampanii dotyczyć będą szczególnie realizacji działań kierunkowych, tj. promocji właściwego postępowania z odpadami, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacji i promocji z zakresu hierarchii postępowania z odpadami, zapobiegania powstawaniu odpadów, przeciwdziałania ich spalaniu, świadomych wyborów konsumenckich, nie marnowaniu żywności, pokazania wpływu jaki mamy na stan środowiska naturalnego.

W celu przybliżenia omawianej tematyki zostały przygotowane materiały edukacyjne w postaci eko poradników, zawierające rozbudowany słownik z odpadami, z którymi wielu mieszkańców nie wie co zrobić oraz ulotki magnesowej z zasadami prawidłowej segregacji odpadów. Zostanie także zorganizowany konkurs dla osób dorosłych oraz dzieci biorących udział w warsztatach edukacyjnych. Na zwycięzców czekają nagrody.

Zapraszamy na spotkania odbywające się w Gminie Kościerzyna:

Konspekt spotkań: https://zgwierzyca.pl/projekt/edukacja/20220101/2022_spotkania_konspekt.pdf

Materiały informacyjno – edukacyjne:

Ulotka informacyjna – „Postępowanie z odpadami komunalnymi”

Ulotka informacyjna w formie poradnika – zawiera „Eko poradnik” jak segregować odpady

Zapowiedzi

Kampania edukacyjna Związku Gmin Wierzyca 2022 – zapraszamy na spotkania

Związek Gmin Wierzyca realizuje kampanię edukacyjną pod nazwą; „Segreguję, ograniczam, nie marnuję. Ekologiczne wybory świadomego konsumenta”. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone warsztaty ekologiczne dla mieszkańców oraz czasowo przebywających turystów na terenie dziesięciu gmin Związku, na których zostaną omówione kwestie związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Więcej

Zakaz wstępu do lasu

W związku z wystąpieniem w dniu 1 lipca 2022 huraganowego wiatru, w wyniku którego doszło do zniszczenia lub znacznego uszkodzenia drzewostanów na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kościerzyna w okresie od 2 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 wprowadza się zakaz wstępu do lasu obejmujący powierzchnię leśnictw Ludwikowo, Strzelnica, Wierzysko, Grzybowski Młyn, Debrzyno, Wdzydze.

Więcej

Rozbiegana Łubiana

Rozbiegana Łubiana zaprasza na bezpłatne zajęcia biegowe. Z nami osiągniesz swoje biegowe cele! Jeżeli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt z Klubem Sportowym Łubiana pod nr. 607-706-172. Zapraszamy!

Więcej