Aktualności

Kolejni kaszubscy mistrzowie z naszej gminy – Méster Bëlnégò Czëtaniô 2022

9 grudnia br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się finał IX Regionalnego Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Po Dyktandzie Kaszubskim to drugi konkurs o zasięgu całych Kaszub sprawdzający umiejętności uczestników w zakresie posługiwania się językiem kaszubskim, tutaj było sprawdzanie poprawności czytania w „rodny mòwie”.

Po etapach: szkolnych, gminnych i powiatowym naszą gminę reprezentowali: Ksenia Zaborowska (Łubiana), Aleksander Gajęcki (Kaliska), Roksana Głodowska, Zofia Drewczyńska, Paulina Majkowska, Olga Tomaczkowska (Skorzewo) i Maja Perszewska (Korne). W każdej kategorii występowało prawie 30 uczestników z różnych kaszubskich powiatów. Wśród najlepszych z najlepszych znaleźli się również mieszkańcy z gminy Kościerzyna, prym wiedli uczniowie ze Skorzewa. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Laureatami tegorocznego konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô” zostali:

Aleksander Gajęcki z SP w Kaliskach (wyróżnienie w kat. 1-2)

Roksana Głodowska z ZS W Skorzewie (1 miejsce w kat. 5-6)

Zofia Drewczyńska z ZS W Skorzewie (2 miejsce w kat. 5-6)

Maja Perszewska z SP w Kornem (wyróżnienie w kat. 5-6)

Olga Tomaczkowska z ZS W Skorzewie (1 miejsce w kat. 7-8)

Paulina Majkowska z ZS W Skorzewie (wyróżnienie w kat. 7-8)

oraz nauczycielka Iwona Makurat (1 miejsce w kat. dorosłych)

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej