Aktualności

Kolejny przetarg na przebudowę dróg w Małym Klinczu

Po raz czwarty Gmina Kościerzyna ogłosiła przetarg na budowę trzech dróg w Małym Klinczu: ul. Rzemieślniczej, Akacjowej oraz Leśnej.

Przyczyny nie rozstrzygnięcia poprzednich przetargów wiązały się z wysokimi cenami proponowanymi w przetargach, przekraczającymi posiadane środki o 800 tys. zł. Tym razem przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowe drogi gminne w ramach realizacji inwestycji zostaną ulepszone pod względem standardów bezpieczeństwa ich użytkowników i komfortu podróżowania oraz pod względem jednorodności z innymi drogami gminnymi między innymi poprzez: zmianę szerokości jezdni, budowę poboczy w miejscach gdzie te pobocza są zbyt wąskie, budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto drogi te zostaną objęte nową organizacją ruchu – wprowadzona zostanie strefa zamieszkania (pierwszeństwo pieszych przed pojazdami) na całym odcinku ul. Akacjowej (187081G), ul. Leśnej (187071G) oraz niewielkiej części ul. Rzemieślniczej (187080G – 90m). Na pozostałym fragmencie ul. Rzemieślniczej (350 m) wybudowany zostanie chodnik oraz dwa przejścia dla pieszych. Cały ciąg trzech dróg zyska nowe oświetlenie, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych także po zmroku. Łączna długość dróg planowanych do przebudowy to 0,96 km.

Mamy nadzieję, że znajdą się firmy, które do przyszłorocznego portfela robót wpiszą to zadanie.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej