Aktualności

Komunikat dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego w sprawie koronawirusa

26 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Starosty Kościerskiego Alicji Żurawskiej. Głównym tematem posiedzenia były sprawy związane z koronawirusem. Podajemy oficjalny komunikat.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŚCIERSKIEGO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Na terenie Powiatu Kościerskiego nie stwierdzono  żadnych przypadków zarażenia koronawirusem. Osoby, które powracają z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i zaobserwowały u siebie gorączkę, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, powinny bezzwłocznie telefonicznie zawiadomić miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną  lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Takie same kroki należy podjąć, jeśli zaistniał kontakt z osobą chorą z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-2019. Osoby te zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Wskazane jest również ograniczenie kontaktów z innymi osobami, dlatego w sprawie podjęcia dalszych indywidualnych kroków należy kontaktować się telefonicznie.

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie: 58 686 33 64 lub 58 686 69 48, telefon alarmowy całodobowy (w nagłych przypadkach) 692 101 253.

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk (58) 341 55 47 (Izba przyjęć); (58) 341 40 41 (Centrala).

Telefoniczna Informacja Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

Ponadto, jeżeli ktoś odwiedzał wskazane powyżej rejony, a nie zaobserwował u siebie wymienionych objawów, przez kolejnych 14 dni powinien uważnie kontrolować swój stan zdrowia – codzienne mierzenie temperatury ciała, zwracanie uwagi na objawy grypopodobne, takie jak bóle mięśni czy kaszel. Jeżeli przez dwa tygodnie objawy nie zostaną zauważone, obserwację można zakończyć.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, takich jak częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Ze względu na aktywną obecność grypy sezonowej, której objawy są bardzo podobne, warto pomyśleć również o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny, nie zaleca podróżowania do Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności do rejonów takich jak Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Źródło: www.powiatkoscierski.pl

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce:

Aktualności

Wręczenie stypendiów edukacyjnych

Informujemy, że wręczenie Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna – Edycja 2022 odbędzie się w środę – 30 listopada br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9.

Więcej

Kaszubskie warsztaty w Skorzewie

Zakończyły się warsztaty w ramach projektu ,,Wspólnie i wesoło wśród kaszubskich barw” przygotowanego przez Stowarzyszenie „Aktywni Kaszubi”- Skorzewo, a finansowanego przez Gminę Kościerzyna.

Więcej

Zgłoś swój projekt do Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna

Gmina Kościerzyna i Miasto Kościerzyna ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta i gminy. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej