Aktualności

Nowo wybudowana droga prowadząca przez las. Na dalszym planie zakręt w lewo. Kliknięcie spowoduje powiększenie zdjęcia.

Kończy się budowa nowej asfaltowej drogi gminnej

Trwają prace przy budowie jednego z najdłuższych odcinków drogi gminnej w ostatnich latach. Mowa o projekcie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku Korne – Owśnice”.

Nowa droga będzie łączyła wyremontowaną drogę krajową DK20 w miejscowości Korne przy Leśnym Dworku, do połączenia z drogą powiatową na odcinku Kościerzyna-Gostomie.

Łączna długość przebudowywanej drogi to 3,9 km, w tym rozbudowa drogi 2,3 km oraz budowa drogi 1,6 km. Szerokość jezdni to 6 m, szerokość poboczy 1 m.

Na powyższe przedsięwzięcie gmina Kościerzyna otrzymała dotację w kwocie 3 mln zł ze Skarbu Państwa oraz 50 tys. zł z Nadleśnictwa Kościerzyna. Kwota brutto na którą została podpisana umowa z Wykonawcą to 6 820 644,11 zł. Droga powinna być gotowa na początku czerwca.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej