Aktualności

KOŚCIERZYNA – Policjanci opowiedzieli młodzieży m.in. o skutkach zażywania narkotyków

Policjanci z Kościerzyny, zajmujący się profilaktyką młodzieży, przeprowadzili spotkania z harcerzami i zuchami podczas startu harcerskiego hufca kościerskiego. Wizyta odbyła się w Szkole w Starej Kiszewie, a jej celem było m.in. przedstawienie szkodliwości narkotyków i dopalaczy oraz bezpieczeństwo na drodze. Rywalizację harcerską wygrała 23 drużyna harcerska z Łubiany. 

Mundurowi zajmujący się profilaktyką społeczną z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odwiedzili dzieci i młodzież w szkole w Starej Kiszewie. Podczas rozmowy policjanci przypomnieli młodzieży o karach, jakie grożą za posiadanie narkotyków i dopalaczy. Przekazano także ulotki z poruszaną problematyką. Policjanci omówili również różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi należących do różnych nieformalnych grup młodzieżowych. Poruszono także temat bezpieczeństwa w Internecie i respektowania regulaminu szkolnego oraz konsekwencjach jego łamania.

Młodzi słuchacze brali czynny udział w dyskusji na temat dopalaczy oraz zadawali nurtujące ich pytania. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach akcji profilaktycznej i będzie prowadzone również w innych klasach. Policjanci przypomnieli również zasady bezpieczeństwa na drodze, a w szczególności noszenia odblasków w ramach akcji „Świeć Przykładem”.

Policjanci Przypominają:
1. Noś odblaski – nie gadżety!
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę, czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.
2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź, czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.
3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.
4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.
5. Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku-z pobocza.
Idąc poboczem lub jezdnią, idź lewą stroną drogi.
Zachowaj szczególną ostrożność, przechodząc przez jezdnię.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej