Aktualności

Kozi Rynek w Kościerskiej Hucie

W sobotę 19 września 2020 r., z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, odbył się w Kościerskiej Hucie pierwszy Jarmark na Kozim Rynku.

Przybyli nań wystawcy – producenci przetworów i serów oraz artyści – twórcy rękodzieła i sztuki ludowej. Dopisali także goście zainteresowani kupnem oferowanych towarów oraz stęsknieni spotkań z ciekawymi ludźmi i wymiany doświadczeń. Jako organizatorzy jesteśmy mile zaskoczeni frekwencją, szkoda tylko, że część mieszkańców Kościerskiej Huty oraz sąsiednich wiosek przebywała na kwarantannie… Wystawcy wyjeżdżali zadowoleni i wyrazili zainteresowanie przyszłoroczną edycją Jarmarku.

Jarmark był częścią „Wiejskiej Kuźni Pamięci Kozi Rynek w Kościerskiej Hucie”, którą zrealizowały cztery uczestniczki projektu „Wiejskie Kuźnie Pamięci” prowadzonego w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy. W całym województwie zostały zrealizowane tylko trzy takie Kuźnie – oprócz Kościerskiej Huty (powiat kościerski), jeszcze w Hopowie i Mściszewicach (powiat kartuski). Założeniem projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było odzyskanie historii miejsc leżących na uboczu, trochę zapomnianych, i na tej bazie stworzenie czegoś nowego, co pozwoli mieszkańcom poczuć potencjał swojej wsi i budować tożsamość, nowe relacje, umacniać stare więzi. Część historyczna projektu zaowocowała ciekawymi wywiadami z mieszkańcami, współpracą z Muzeum Ziemi Kościerskiej oraz stworzoną na podstawie zebranych materiałów tablicą historyczną, która została umieszczona na świetlicy wiejskiej.

Nawiązując do tego, że Kozi Rynek był kiedyś miejscem spotkań sąsiedzkich, na zakończenie imprezy odbyła się potańcówka przy kaszubskiej muzyce kapeli Zgrywańce, na której mogliśmy się nauczyć, pod okiem choreografki zespołu ludowego z Sierakowic Pauliny Węsierskiej (także uczestniczki WKP), tradycyjnych tańców naszego regionu.

Do realizacji Koziego Rynku w różny sposób włączyli się mieszkańcy Kościerskiej Huty – Radni, Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, sąsiedzi udostępniający swoje działki na miejsca parkingowe i nawet – swój dojazd do posesji, żeby można było ustawić namioty! Bardzo Wam wszystkim, Szanowni Państwo, dziękujemy!

Dziękujemy Panu Wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu i Pani Sekretarz Katarzynie Knopik za okazane wsparcie, za pomoc i honorowy patronat, którym Gmina Kościerzyna objęła nasze wydarzenie.

Dziękujemy Panu dyrektorowi Muzeum Ziemi Kościerskiej dr Krzysztofowi Jażdżewskiemu, który mimo wielu obowiązków podjął trud wyszukania wszelkich materiałów o Kościerskiej Hucie i merytorycznie opracował naszą tablicę historyczną i także objął honorowym patronatem nasze przedsięwzięcie.

Dziękujemy naszym koleżankom z innych Kuźni za to, że byłyście z nami, za pomysły i super atmosferę na naszych spotkaniach.

Dziękujemy naszym trenerom z KULu za ogromną pomoc, dzielenie się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

Dziękujemy kapeli Zgrywańce za zaangażowanie, pozytywną energię i świetną zabawę. Ale nogi bolały!….

Dziękujemy mediom lokalnym, regionalnym, społecznościowym, za zainteresowanie i promocję, obecność i  życzliwe relacje; dziękujemy wszystkim osobom, które nam pomagały i wspierały nas przy realizacji tego wyjątkowego, więcej niż lokalnego i oby cyklicznego, wydarzenia!

Jesteśmy przekonane, że warto organizować takie wydarzenia, ponieważ służą budowaniu wspólnoty, wzajemnemu poznawaniu się i integracji mieszkańców nie tylko naszej wsi, ale też z terenu całej gminy.

Chcemy kontynuować Jarmark na Kozim Rynku w Kościerskiej Hucie w ramach działalności Koła Gospodyń Wiejskich tak, żeby stał się wizytówką naszej wsi i miejscem promocji dla całej gminy.

Zapraszamy na Kozi Rynek za rok, być może już na terenie parku wiejskiego w Kościerskiej Hucie!

Strona FB: https://www.facebook.com/kozi.rynek.koscierska.huta Zobaczcie też koniecznie: FB Wiejska Kuźnia Pamięci Czesława Birra i FB Wiejska Kuźnia Pamięci – Szady Buk.

Katarzyna Jałoszyńska (Rokitki), Anna Miszczak (Kościerska Huta), Viola Stankowska (Pomlewo), Alicja Wojciechowska (Gdynia)

Na zdjęciach: uczestnicy Koziego Rynku w Kościerskiej Hucie

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej