Aktualności

Kronika wydarzeń 2018-2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją ukazała się kolejna „Kronika wydarzeń”, która zawiera informacje o życiu Gminy Kościerzyna w latach 2018-2023.

Publikacja ta stanowi podsumowanie działań podejmowanych w tym czasie dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny Gminy Kościerzyna. W poszczególnych rozdziałach można przeczytać m.in. o inwestycjach w drogi, chodniki, wodociągi i sieci kanalizacyjne oraz infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Poruszone są też sprawy społeczne ważne dla mieszkańców takie jak: oświata, kultura, turystyka, sport i polityka społeczna. W książce przedstawiono również działalność organizacji pozarządowych: kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, organizacji aktywnych seniorów. a także rys historyczny współpracy partnerskiej z innymi gminami.

Uzupełnieniem tych danych jest bogata prezentacja zdjęć obrazujących to, co działo się w Gminie Kościerzyna przez ostatnich 5 lat, a także wykaz radnych, sołtysów i rad sołeckich. W tym miejscu należą się przeprosiny aktywnie działającym członkom Rady Sołeckiej Grzybowa: paniom Gabrieli Hetmańskiej i Izabeli Zaborowskiej oraz panom Adamowi Hetmańskiemu i Przemysławowi Kinowskiemu, którzy na skutek omyłki nie zostali wymienieni w książce.

„Kronikę wydarzeń Gminy Kościerzyna 2018-2023” otrzymują wszyscy mieszkańcy, którzy aktualnie uczestniczą w zebraniach wiejskich. Dostępna jest także w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

Mamy nadzieję, że lektura książki będzie ciekawie spędzonym czasem i okazją do spojrzenia w nieodległą przeszłość Naszej Gminy.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej